ไนน์เอ็นเตอร์เทน จับมือช่องวัน ผลิตรายการข่าวบันเทิง “วัน เอ็นเตอร์เทน”

“อสมท” ดัน “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” เป็น “Content Provider” ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศ ผลิต
รายการตอบสนองผู้ชม และขยายบริการรับจัดกิจกรรมอีเว้นท์ ประเดิมจับมือช่องวัน ทำรายการข่าวบันเทิง

อ่านต่อ