ไนน์เอ็นเตอร์เทน จับมือช่องวัน ผลิตรายการข่าวบันเทิง “วัน เอ็นเตอร์เทน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี

ข่าวประชาสัมพันธ์

“อสมท” ดัน “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” เป็น “Content Provider” ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศ ผลิต
รายการตอบสนองผู้ชม และขยายบริการรับจัดกิจกรรมอีเว้นท์ ประเดิมจับมือช่องวัน ทำรายการข่าวบันเทิง

เขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท กล่าวว่า นโยบายใหม่ของอสมท.ต้องการขยายหน่วยงานภายในให้เป็น Business unit เพื่อส่งเสริมให้เป็น BU ที่แข็งแรงสามารถแข่งขันกับตลาดได้ โดยเริ่มจากทีมไนน์เอ็นเตอร์เทน ที่มีจุดแข็งที่เป็นทีมผลิตข่าวบันเทิง มีส่วนแบ่งการตลาดข่าวเป็นอันดับหนึ่ง 10 ปีติดต่อกัน จากยอดผู้ชมรายการข่าวทางช่องทางออนไลน์มากกว่า 100 ล้านครั้งต่อเดือน และมีการชมสดเฟซบุ๊ก ติดอันดับสูงสุดของโลกในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

“Entertainment เป็นหมวด content ที่คนไทยและคนทั่ว โลกให้ความสนใจสูง ไนน์เอ็นเตอร์เทน
เป็นหน่วยธุรกิจด้านบันเทิงของอสมท ที่มีความแข็งแกร่ง มีภาพลักษณ์ที่ชัดเจน อีกทั้งมีทีมงานเป็นคนรุ่น
ใหม่ที่มีพลังในการสร้างสรรค์ มีเครือข่ายพันธมิตรจำนวนมาก จึงทำให้เกิดโครงการใหม่ๆ ขึ้นมา”

โดยในปี 2562 นี้ ไนน์เอ็นเตอร์เทนจะมีโครงสร้างธุรกิจ 3แนวทางหลัก ประกอบด้วย การจับมือกับพันธมิตรใหม่ทั้งไทยและต่างประเทศในการผลิตรายการ , การจัดกิจกรรมทั้งการมอบรางวัล การจัดคอนเสิร์ต การบริหารกิจกรรมพิเศษ (Event & Organizer) รวมถึงการรุกตลาดออนไลน์เต็มรูปแบบขยายกลุ่มผู้ชมและเน้ือหาให้ครอบคลุมในการดำเนินธุรกิจออนไลน์

ล่าสุด ไนน์เอ็นเตอร์เทน ในนาม อสมท ได้จับมือผลิตรายการให้กับ ช่องวัน ป้อนรายการข่าวบันเทิงน้องใหม่ที่เน้นเน้ือหาเชิงวิเคราะห์แบบเจาะลึก นำเสนอเน้ือหาทั้งข่าวในประเทศและต่างประเทศ ที่แตกต่างจากรายการไนน์เอ็นเตอร์เทนที่ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD ซึ่งมุ่งเน้นความเร็วในการเสนอเน้ือหาบันเทิงหลากหลายค่ายทุกสังกัด

รายการใหม่ที่ช่องวัน “วันเอ็นเตอร์เทน” ออกอากาศทุกวันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 15.00 น. ออกอากาศวันละ 15 นาที เริ่ม 4กุมภาพันธ์น้ี โดยมี “พัทโตะ- พัทธ์ ชนภัณฑารักษ์” เป็นพิธีกรหลักของรายการ

ปัจจุบัน รายการข่าวบันเทิงไนน์เอ็นเตอร์เทน ที่ออกอากาศทางช่อง 9 มีอยู่ 4 รายการต่อสัปดาห์ คือ ไนน์เอ็นเตอร์เทน ออกอากาศ จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.30-12.00 น., ไนน์เอ็นเตอร์เทนสุดสัปดาห์ เสาร์-อาทิตย์ 11.00-11.30 น., ไนน์เอ็นเตอร์เทน ไนท์ไลฟ์ จันทร์-อาทิตย์ 18.45-19.00 น. และรายการ ตกมันส์บันเทิง จันทร์-ศุกร์ 16.15-17.00น.

 

ธิติพร จุติมานนท์ หรือ บอย ไนน์เอ็นเตอร์เทน ผอ.ฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน อสมท กล่าวว่า สำหรับความแตกต่างของรายการทั้ง 2 ช่องนั้น คือเป็นการผลิตคอนเทนต์ ที่ตอบสนองพฤติกรรมของผู้ชมในขณะเดียวกันที่มีความแตกต่างกัน สำหรับช่องวัน มีกลุ่มผู้ชมที่เป็นวัยรุ่นกว่าแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ชอบความบันเทิงเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพราะเป็นช่วงบันเทิงการทำรายการจึงอาจจะมีสีสันและมีความเฟี้ยวฟ้าวสนุกมากกว่า รายการที่เป็นทางการของไนน์เอ็นเตอร์เทนในช่อง 9

“เนื่องจากจุดยืนของการทำรายการข่าวบันเทิงของไนน์เอ็น คือ ยืนหนึ่ง เป็นกลาง ดังนั้น ในการเข้าไปทำรายการให้กับช่องวันนั้น มีข้อสรุปชัดเจนว่า ไนน์เอ็นเตอร์เทนจะไม่เสียจุดยืนของตัวเองในการนำเสนอดาราและผลงานจากทุกช่องทุกค่าย” บอย ไนน์เอ็นเตอร์เทนกล่าว

 

ในขณะเดียวกันไนน์เอ็นเตอร์เทน ยังเตรียมจับมือกับบริษัทผลิตสารคดีระดับโลกจากประเทศอังกฤษ ผลิตเน้ือหาในไทยและกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อส่งออกเน้ือหาไประดับโลก นับเป็นธุรกิจใหม่ๆ ที่ อสมท ไม่เคยดำเนินการ และมั่นใจว่า ความร่วมมือคร้ังน้ี จะเสริมโครงสร้างธุรกิจให้แข็งแรงเติบโตต่อเนื่องในอนาคต และถือว่าเป็นโครงการระยะยาวของไนน์เอ็นเตอร์เทน

ด้านกิจกรรมอีเว้นท์ ไนน์เอ็นเตอร์เทนจะยังคงรักษาความเป็น KING OF AWARDS กับการ
จัดการประกาศผลรางวัลด้านบันเทิง โดยเตรียมหาพันธมิตรและผู้สนับสุนนในการจัดงานประกาศผลรางวัล
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย “ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด คร้ังที่12” รวมถึงยังเตรียมจัดการประกาศรางวัลรูปแบบ
ใหม่คือ Thailand Music Awards และ Thailand People Chart ทั้งน้ียังมีกิจกรรมสุดว้าวตลอดปีรูปแบบใหม่
ที่ร่วมมือกับ เอไอไทยแลนด์ในการนำคาแรคเตอร์การ์ตูนโดราเอม่อน จัดกิจกรรมทั่วไทยกว่า 100 คร้ัง
ตลอดปี กิจกรรมจะมีทั้งในโรงเรียน และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในทุกภาค เป็นกิจกรรมใหม่ที่ยิ่งใหญ่ของไนน์เอ็นเตอร์เทนในปีน้ี

ทั้งนี้ ความร่วมมือของ อสมท กับ เอไอไทยแลนด์ถือเป็นอีกหน่ึงปรากฎการณ์ที่เจ้าของลิขสิทธ์ิโดราเอม่อน คือ
Animation (อสมท) และ Cartoon Character (AI Thailand) ในไทยร่วมมือกัน เพื่อขยายฐานธุรกิจเติบโตไป
ด้วยกัน

สำหรับการดำเนินงานด้านดิจิทัล ปีน้ีไนน์เอ็นเตอร์เทน จะรักษาการเป็นข่าวบันเทิงที่มีผู้สนใจ
สูงสุดในสื่อออนไลน์มุ่งเสนอความเคลื่อนไหววงการบันเทิงแบบรวดเร็วตอบสนองพฤติกรรมของผู้ชม
โดยคาดว่า จะมีรายได้จากธุรกิจออนไลน์เติบโตสูงข้ึน จากการมีฐานผู้เข้าชมทะลุ 100 ล้านเพจวิวในทุกเดือน และยังคงรักษากลยุทธ์แห่งความสำเร็จคือการรายงานข่าวบันเทิงที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็ว เสนอมุมมองที่ลึกและสนองต่อความอยากรู้อยากเห็นของผู้ชม

ในปีน้ียังเตรียมเปิด 3 เพจใหม่ทาง Facebook ประกอบด้วย NINE ENTERTAIN EAT , NINE ENTERTAIN TOUR และ NINE ENTERTAIN BEAUTY เพจท้งสามนี้เกิดจากการนำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ชมซึ่งถือเป็นการต่อยอดขยายฐานคนดูและนำมาซึ่งรายได้ในการดำเนินงานในที่สุด ขณะนี้เปิดให้รับชมแล้ว และอยู่ระหว่างการพัฒนาเนื้อหาให้ครบก่อนจะมีการเปิดตัวเป็นทางการต่อไป

Tagged