สำนักงาน กสทช. จะทำการปรับปรุงสัญญาณดิจิตอลทีวี เพื่อนำไปรองรับการให้บริการเทคโนโลยี 5G

 สำนักงาน กสทช. จะทำการปรับปรุงสัญญาณดิจิตอลทีวี เพื่อ […]

อ่านต่อ