Tag: tvdirect

เปิดแผนธุรกิจ ช่องสปริงนิวส์ หลัง ทีวีไดเร็ค คุมบังเหียน

เปิดแผนธุรกิจ ช่องสปริงนิวส์ หลัง ทีวีไดเร็ค คุมบังเหียน

เกาะติดจอ
ทีวี ไดเร็คเล็งเปลี่ยนชื่อช่องสปริงนิวส์ใหม่ หลังดีลจบ พร้อมจัดผังรายใหม่ และแหล่งที่มารายได้ในปี 10 ปีข้างหน้า ทีวีไดเร็ค ได้เผยแพร่รายงานความเห็นของบริษัทออพท์เอเชีย แคปิตอล ที่ปรึกษาการเงินอิสระในการเข้าไปถือหุ้นใหญ่ 90.10% ใน สปริงนิวส์ ทีวี (SPTV) เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของทีวี ไดเร็ค ในวันที่ 23 พ.ย.นี้ ตามแผนการบริหารใหม่นั้น ทีวี ไดเร็ค จะเริ่มเข้ามาบริหารอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ม.ค.62 ถึงสิ้นสุดใบอนุญาตวันที่ 24 เม.ย.2572 เป็นเวลา 10ปี 114 วัน โดยที่จะมีการเปลี่ยนชื่อช่องสปริงนิวส์ และบริษัทสปริงนิวส์ทีวี หลังจากที่การการทำธุรกิจเสร็จสิ้น คาดว่าหลังจาก 31ธ.ค.นี้ ผังรายการ จะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือช่วงข่าว ประมาณ 6 ชั่วโมงเป็นรายการข่าวและสาระที่ สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น หรือ SPC ( ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้น 9.90% ใน SPTV ด้วย หลังดี
ทีวีไดเร็ค เตรียมซื้อสปริงนิวส์ 90.10% ผ่อนจ่าย 124 เดือน   949.22ลบ

ทีวีไดเร็ค เตรียมซื้อสปริงนิวส์ 90.10% ผ่อนจ่าย 124 เดือน 949.22ลบ

เกาะติดจอ
ทีวีไดเร็ค เตรียมซื้อสปริงนิวส์ 90.10% ผ่อนจ่าย 124เดือน 949.22 ล้านบาท   ใบอนูญาตทีวีดิจิทัลเปลี่ยนมืออีกรายแล้ว เมื่อทีวีไดเร็ค เจ้าตลาดวงการทีวีช็อปปิ้ง แจ้งตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมบอร์ดบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น (SPTV) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการทีวีดิจิทัล ภายใต้ใบอนุญาตกสทช. จากบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น (SPC) ในสัดส่วนไม่น้อยว่า 90.10% ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 949.22 ล้านบาท   โดยมีเงื่อนไขสำคัญดังนี้ - ทีวีไดเร็คจะชำระค่าหุ้น SPTV ให้แก่ SPC เดือนละ 7,655,000บาท เป็นเวลา 124 เดือน จนถึงวันสิ้นสุดของใบอนุญาตทีวีดิจิทัลในวันที่ 24 เมษายน 2572 รวมเป็นมูลค่าทั้งหมด 949,220,000 บาท   - ทีวีไดเร็คจะชำระค่าผลิตรายการข่าวและสาระ เดือนละ 1,055,000 บาท ให้ SPC และให้สิทธิ SPC ขาย
error: Content is protected !!