ทีวีไดเร็ค เตรียมซื้อสปริงนิวส์ 90.10% ผ่อนจ่าย 124 เดือน 949.22ลบ

เกาะติดจอ

ทีวีไดเร็ค เตรียมซื้อสปริงนิวส์ 90.10% ผ่อนจ่าย 124เดือน 949.22 ล้านบาท

 

ใบอนูญาตทีวีดิจิทัลเปลี่ยนมืออีกรายแล้ว เมื่อทีวีไดเร็ค เจ้าตลาดวงการทีวีช็อปปิ้ง แจ้งตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมบอร์ดบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น (SPTV) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการทีวีดิจิทัล ภายใต้ใบอนุญาตกสทช. จากบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น (SPC) ในสัดส่วนไม่น้อยว่า 90.10% ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 949.22 ล้านบาท

 

โดยมีเงื่อนไขสำคัญดังนี้

– ทีวีไดเร็คจะชำระค่าหุ้น SPTV ให้แก่ SPC เดือนละ 7,655,000บาท เป็นเวลา 124 เดือน จนถึงวันสิ้นสุดของใบอนุญาตทีวีดิจิทัลในวันที่ 24 เมษายน 2572 รวมเป็นมูลค่าทั้งหมด 949,220,000 บาท

 

– ทีวีไดเร็คจะชำระค่าผลิตรายการข่าวและสาระ เดือนละ 1,055,000 บาท ให้ SPC และให้สิทธิ SPC ขายเวลาโฆษณาอีก 30 % ของเวลาที่ SPC ผลิตรายการข่าวสารและสาระ รวมมูลค่าประมาณเดือนละ 540,000 บาท รวมเป็นเดือนละ 1,595,000 บาท เป็นเวลา 124 เดือน รวมมูลค่า 197,780,000 บาท

 

– SPC ตกลงรับผิดชอบชำระหนี้คงค้างทั้งหมดของ SPTV ได้แก่ ค่าใบอนุญาต ค่าบริการโครงข่าย (MUX)

ค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่ให้บริการเป็นการทัว่ ไป (Must Carry) รวมทั้งหนี้สิ้นต่างๆ

ตลอดจนภาระผูกพันที่มีอยู่ก่อนวันซื้อขายหุ้นสำเร็จ

 

– SPC ต้องคงเงินสดจำนวน 234,972,000 บาท เพื่อชำระค่าใบอนุญาตทีวีดิจิทัลในงวดสุดท้าย

 

– การซื้อขายหุ้นของ SPTV จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

 

ทั้งนี้ทีวีไดเร็คชี้แจงว่า การเข้ามาซื้อหุ้นสปริงนิวส์ในครั้งนี้ นอกจากได้เข้ามาเป็นผู้ถือใบอนุญาตทีวีดิจิทัลแล้ว ยังทำให้ บริษัทสามารถบริหารจัดการและเลือกเวลาออกอากาศเพื่อโฆษณาขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ในการพึ่งพาการเช่าเวลาในการโฆษณาออกอากาศขายสินค้าผ่านทีวีช่องอื่นๆ ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าเวลาเพื่อการโฆษณาขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทเพิ่มมากขึ้น

สำหรับผลประกอบการของสปริงนิวส์ ในปี 2560 มีรายได้รวม 200.13 ล้านบาท ขาดทุน 19.28 ล้านบาท ส่วนครึ่งปีแรกของปี 2561 มีรายได้รวม 124.16 ล้านบาท และมีกำไร 17.60 ล้านบาท

Tagged