ไทยพีบีเอส เปิดตัวโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติ “คีตามาลัย เทิดไท้พระพันปี”

สัมนาและกิจกรรม ไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ไทยพีบีเอส นำโดย รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และ คุณสมยศ เกียรติอร่ามกุล รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์และหลอมรวมเนื้อหา ร่วมกับ คุณประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศิลปินกลุ่มนักประพันธ์เพลงจิตอาสา พร้อมด้วยคณะบุคคลผู้มีความจงรักภักดี นำโดย คุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ปี พ.ศ.2560 และสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์ ผู้ที่ริเริ่มและร่วมกันสร้างสรรค์จัดทำอัลบั้มบทเพลงเทิดพระเกียรติถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงเกิดเป็นงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติ “คีตามาลัย เทิดไท้พระพันปี” ขึ้นในวันนี้

สำหรับโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมในปี 2565 ที่ผ่านมานับเป็นโอกาสที่ดีเมื่อเหล่าศิลปิน นักร้อง นักดนตรี และนักแต่งเพลง มารวมตัวกันทำงานถวายด้วยจิตอาสาในการสร้างสรรค์ นอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติแล้วนั้น ยังเป็นการนำเสนอบทเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณอันซาบซึ้ง ประทับใจ และเป็นที่น่าจดจำของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับพระองค์ท่าน โดยสามารถรับฟังบทเพลงเทิดพระเกียรติ “คีตามาลัย เทิดไท้พระพันปี” ได้แล้ววันนี้ผ่านทาง YouTube : Thai PBS หรือ www.youtube.com/ThaiPBS/playlists และดาวน์โหลดฟรีได้ที่ Soundcloud.com จำนวนทั้งสิ้น 10 บทเพลง ได้แก่

 1. เพลง “ไหมแพรวา” เรื่องราวเกี่ยวกับผ้าไหมแพรวาที่สมเด็จพระพันปีทรงอุปถัมภ์จนกลายเป็นราชินีผ้าไหมไทยที่เลื่องลือทั่วโลก
  ขับร้อง : คุณดลชัย บุณยะรัตเวช
  เนื้อร้องและทำนอง : คุณภาณุ เทศะศิริ
  เรียบเรียง : คุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 2. เพลง “สุดหัวใจ” ถ่ายทอดความรักความผูกพันที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อสมเด็จพระพันปีผ่านมุมมองข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่
  ขับร้อง 
  : คุณกันยารัตน์ กุยสุวรรณ
  เนื้อร้องและทำนอง : คุณศรีจิตรา นานานุกูล
  เรียบเรียง : คุณรฐกรณ์ โกมล
 3. เพลง “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เรื่องของชาวนาและเกษตรแผนใหม่ตามแนวพระราชดำริและการรักษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาประเพณีท้องถิ่น
  ขับร้อง : คุณดลชัย บุณยะรัตเวช
  เนื้อร้อง, ทำนองและเรียบเรียง : คุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 4. เพลง “โพธิ์ทองของปวงไทย” เป็นการบรรยายพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณีกิจมากมายที่พระพันปีทรงทุ่มเท ผ่านมุมมองเยาวชน
  ขับร้อง : ด.ญ.มนภทริตา ทองเกิด, ด.ญ.จิรัชญา ศรีนุช, ด.ญ. ธนัชญา ศรีนุช, ด.ญ.ศิตภัทร ตันติเวสส, ด.ญ.นภัสร์นันท์ วงศ์วิวัฒน์, ด.ญ.ปวริศา เติมจิตรอารีย์
  เนื้อร้อง : คุณชโลธร ควรหาเวช
  ทำนองและเรียบเรียง คุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 5. เพลง “พ่อเป็นน้ำ แม่เป็นป่า” เรื่องราวเกี่ยวกับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามแนวพระราชดำริและความผูกพันของชาวไทยภูเขากับพระพันปีหลวง
  ขับร้อง : หม่อมหลวงวันรัชดา วรวุฒิ และตัวแทนชาวไทยภูเขาหกเผ่า
  เนื้อร้องและทำนอง : คุณโอฬาร เนตรหาญ
  เรียบเรียง : คุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 6. เพลง “ภาพพันปี” พรรณาให้เห็นความรักและความทุ่มเทของพระพันปีที่มีต่อพสกนิกร ผ่านภาพถ่ายมากมายที่ประทับอยู่ในความทรงจำของคนไทยมานานแสนนาน
  ขับร้อง : คุณอิสริยา คูประเสริฐ
  เนื้อร้องและทำนอง : คุณธนชัย ยงพิพัฒน์วงศ์ และคุณชาตรี ทับละม่อม
  เรียบเรียง : คุณรัฐกรณ์ โกมล
 7. เพลง “คนโขน” เป็นเพลงเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีที่มีต่อนาฏศิลป์โขนไทย ขับร้อง : คุณอภิภู โสรพิมาย
  เนื้อร้องและทำนอง : คุณศรีจิตรา นานานุกูล และคุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
  เรียบเรียง : คุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 8. เพลง “กายเราคือเสาหลัก” เกี่ยวกับตำรวจตระเวนชายแดน ความรักที่พวกเขามีต่อชาติ ต่อสถาบัน และความห่วงใยเมตตาของพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีที่มีต่อพวกเขา
  ขับร้อง : พันเอกนายแพทย์วิภู กำเนิดดี
  เนื้อร้อง ทำนอง และเรียบเรียง : คุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 9. เพลง “ศิลปาชีพ” ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพ โดยถ่ายทอดด้วยภาษาพื้นถิ่นล้านนา
  ขับร้อง : คุณสุนทรี เวชานนท์
  เนื้อร้อง : คุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
  ทำนอง : คุณวีระ วัฒนะจันทรกุล
  เรียบเรียง : คุณวีระ วัฒนะจันทรกุล และคุณปวรินทร์ พิเกณฑ์
 10. เพลง “กางเขนแดง หัวใจขาว” เรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์พยาบาลที่เสียสละตนเองเพื่อสืบสานปณิธานพระพันปีที่ทรงเป็นสภานายิกาสภากาชาดไทย
  ขับร้อง : คุณปาน-ธนพร แวกประยูร
  เนื้อร้อง : คุณชาตรี ทับละม่อม
  ทำนองและเรียบเรียง : คุณรัฐกรณ์ โกมล

นอกจากนี้ ได้เปิดวงร่วมพูดคุยถึงความร่วมมือและการสนับสนุนในครั้งนี้ระหว่าง ไทยพีบีเอส และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดทำสารคดีประกอบบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ คนโขน, กางเขนแดง, ศิลปาชีพ, กายเราคือเสาหลัก และพ่อเป็นน้ำ แม่เป็นป่า รับชมผ่านทาง VIPA เร็ว ๆ นี้ และต่อยอดเป็นละครเทิดพระเกียรติ จำนวน 3 เรื่อง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและถวายพระพรในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยสามารถรับชมก่อนใครผ่านทาง VIPA ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 และออกอากาศทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 ดังนี้

 • ละครเรื่อง “ใต้ปีกแห่งฝัน” ออกอากาศวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 20.15 น.
 • ละครเรื่อง “ต้นไม้น้อยใหญ่” ออกอากาศวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 20.15 น.
 • ละครเรื่อง “ของขวัญ” ออกอากาศวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 11.05 น. และวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 20.15 น.

ติดตามโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติ “คีตามาลัย เทิดไท้พระพันปี” ได้ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 และแอปพลิเคชัน VIPA.me หรือ www.VIPA.me ช่องทางออนไลน์ทาง Page Facebook : คีตามาลัยเทิดไท้พระพันปี 

Tagged