ไทยพีบีเอส จับมือภาคีเครือข่ายจัด Hack Thailand 2575 ลุย 48 ชั่วโมง พลิกโฉมประเทศ

ไทยพีบีเอส จับมือภาคีเครือข่ายจัด Hack Thailand 2575 ลุย 48 ชั่วโมง พลิกโฉมประเทศ

ข่าวการเมือง ไทยพีบีเอส

ไทยพีบีเอส ลุยจัดเวที POLICY HACKATHON ทั่วประเทศ รับฟังเสียงประชาชน ต่อยอด 6 ประเด็น 12 นโยบาย ใน Hack Thailand 2575: 48 ชั่วโมง พลิกโฉมประเทศ 18-20 เม.ย.นี้ สู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง

          รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. (ไทยพีบีเอส) กล่าวว่า ไทยพีบีเอส ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงาน Hack Thailand 2575: 48 ชั่วโมงพลิกโฉมประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 18-20 เม.ย.นี้ ที่ไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นการมองภาพอนาคตในอีก 9 ปีข้างหน้าของประเทศไทย หรือ Scenario Thailand มีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนจากหลากหลายภาคส่วนมีโอกาสระดมความคิด และสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้กระบวนการ Policy Innovation และวิธีการแบบสตาร์ทอัพเป็นเครื่องมือในการสร้างและนำเสนอนโยบาย ซึ่งในวันที่ 20 เม.ย. จะมีกิจกรรม Demo Day โดยตัวแทนพรรคการเมือง ผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังการนำเสนอนโยบาย

รศ.ดร.วิลาสินี กล่าวต่อว่า ไทยพีบีเอส เป็นสื่อสาธารณะที่ไม่เพียงทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารการเลือกตั้งอย่างครบถ้วน ตรงไปตรงมา เคียงข้างประชาชนเท่านั้น แต่ได้ริเริ่มนำนวัตกรรมระดมความคิดออกแบบภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง และสร้างกระบวนการเปิดพื้นที่กลางรับฟังทุกเสียงของประชาชน หรือ POLICY HACKATHON มาใช้เป็นเครื่องมือ โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย มีกระบวนการเปิดพื้นที่กลางรับฟังทุกเสียงของประชาชน ชวนประชาชนร่วมกำหนดอนาคตประเทศโดยลงพื้นที่ฟังเสียงประชาชน 8 พื้นที่ทุกภูมิภาค จาก 6 มิติ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ระบบรัฐ การศึกษา สาธารณสุข ที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง โดยเสนอ 12 นโยบายแก้โจทย์พลิกโฉมประเทศไทย ได้แก่ 1. หยุดความรุนแรงแฝงเร้นในสังคมไทย 2. Green Space เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพิ่มศักยภาพเมือง 3. ปลดล็อกท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่เวทีโลก (Local to Global) 4.แก้หนี้ แก้จน 5. Wellness ยิ่งใหญ่ คนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้าเท่าเทียม 6. สูงวัยอย่างมีพลัง : เพื่อสังคมสุขภาวะ (Active Aging: Oldy Healthy Society) ร่วมกันพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งสู่สังคม “เกิดดี อยู่ดี แก่ดี” 7.อากาศสะอาด หยุดฝุ่น PM 2.5 8. เศรษฐกิจขยะ (Circular Economy) 9. Trilingual Thai: การศึกษาตอบโจทย์ท้องถิ่นและพลเมืองโลก 10. ติดปีกครูไทย 11. รัฐของกลุ่มคนที่หลากหลาย Responsive Government for 12.รัฐทันสมัย โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น (Transparency & efficiency)

“จาก 6 ประเด็น 12 นโยบาย จะต่อยอด ไปสู่กิจกรรม “Hack Thailand 2575: 48 ชั่วโมงพลิกโฉมประเทศไทย” โดยมีนักการเมือง ประชาชน คนรุ่นใหม่ ร่วมปฏิบัติ 9 ภารกิจ 3 วัน 48 ชั่วโมง เพื่อเฟ้นหานโยบาย พร้อมตอบโจทย์แก้ไขปัญหาประเทศได้จริง ไม่เพียงเท่านั้น จะมีการนำเสนอนโยบายในเวทีประชันวิสัยทัศน์ ในวันที่ 21 เมษายนนี้ โดยหยิบยกนโยบายต่าง ๆ มาพูดคุยกับพรรคการเมืองด้วย ซึ่งหวังว่าพรรคการเมืองและองค์กรที่เกี่ยวข้องจะสนใจนำไปต่อยอดต่อไป” รศ.ดร.วิลาสินี กล่าว

สำหรับภาคีร่วมจัดทำภาพอนาคตประเทศไทย หรือ Scenario Thailand ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA ), โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP), Youth In Charge Leadership Academy, Thailand Policy Lab, สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup Association), สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), สถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future), มูลนิธิ ฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย (FNF), สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)

สามารถติดตามการเจาะลึกประเด็นการเลือกตั้งทั่วไป 2566 ได้ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 และทุกช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th , Facebook @ThaiPBS, YouTube @ThaiPBS, Instagram @ThaiPBS, TikTok @ThaiPBS, LINE @ThaiPBS และทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/election66 และสามารถติดตามชมรายการ HACK Thailand 2575 กับ 48 ชั่วโมงพลิกโฉมประเทศไทย ในวันที่ 29 และ 30 เม.ย. 66 เวลา 22.05 น. ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 หรือชมสดผ่านเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/Live และรับชมย้อนหลังได้ที่ www.thaipbs.or.th/HackThailand2575

Tagged