“Thai PBS Big Sign ครอบครัวเดียวกัน” ดูพร้อมกันทั้งครอบครัว ทางหน้าจอและออนไลน์กับ Big Sign

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี

“Thai PBS Big Sign ครอบครัวเดียวกัน” รายการแรกจากไทยพีบีเอส ที่ผลิตในรูปแบบ Big Sign ภาษามือใหญ่เต็มจอ เพื่อผู้พิการทางการได้ยิน ให้สามารถร่วมรับชมรายการ “ครอบครัวเดียวกัน” ได้พร้อมๆ กับสมาชิกในครอบครัวที่มีคนหูดีและผู้พิการทางการได้ยิน ผ่านการชมรายการร่วมกันระหว่างหน้าจอและออนไลน์ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การรับชมและสร้างความใกล้ชิดของคนในครอบครัว ด้วยจอล่ามภาษามือขนาดใหญ่เต็มจอ รวม 20 ตอน ตอนละ 52 นาที ซึ่งจะเริ่มเผยแพร่วันที่ 3 เมษายน – 14 สิงหาคม 2564 นี้ เวลา 18.00 – 19.00 น. ทาง Youtube และ Facebook Live Thai PBS 

สำหรับ โครงการ Thai PBS Big Sign ภาษามือใหญ่เต็มจอ ไทยพีบีเอสได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของคนทุกกลุ่มในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ผ่านแนวคิดการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คนกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ชมเป้าหมายมาโดยตลอด และในปี 2564 นี้ ไทยพีบีเอสจึงดำเนินโครงการ Thai PBS Big Sign เฟส 3 (ปีที่ 3) ในช่วงเดือน เมษายน ถึง สิงหาคม 2564 โดยผลิตรายการ “ครอบครัวเดียวกัน” ในรูปแบบ Big Sign ภาษามือใหญ่เต็มจอ ที่ผู้พิการทางการได้ยินสามารถรับชมรายการไปพร้อมๆ กับสมาชิกคนหูดีภายในครอบครัวได้ เพื่อเป็นสื่อกลางประสานเชื่อมโยง การสร้างความรักความเข้าใจภายในครอบครัว ซึ่งถือเป็นสถาบันพื้นฐานที่สำคัญทางสังคม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มเนื้อหารายการที่น่าสนใจให้กับผู้ชมที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมายอีกด้วย

อิ่มตากับ “Thai PBS Big Sign ภาษามือขนาดใหญ่เต็มจอ” เสิร์ฟทุกอรรถรสสาระบันเทิงได้แล้ววันนี้ ทาง www.thaipbs.or.th/BigSign

Tagged