สำนักงาน กสทช. ปรับเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลทีวีใหม่ ภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี

หลังจากมีการประมูลคลื่นความถี่ 700 MHz ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง นำมาใช้ในกิจการโทรคมนาคมเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G นั้น จะส่งผลให้ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2563 –ต้นปี 2564 โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หรือ ดิจิตอลทีวี ไม่สามารถรับชมได้ในบางพื้นที่ ซึ่งประชาชนต้องทำการปรับจูนกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Set Top Box) หรือดิจิตอลทีวี เพื่อให้ดิจิตอลทีวีกลับมารับชมได้อีกครั้ง

สำหรับพื้นที่ที่ประชาชนต้องทำการปรับจูนกล่อง Set Top Box หรือดิจิตอลทีวี เพื่อให้ช่องต่าง ๆ กลับมารับชมได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ถึงต้นปี 2564 อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก

ทั้งนี้ประชาชนสามารถดำเนินการปรับจูนสัญญาณดิจิตอลทีวีได้เอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งขั้นแรกประชาชนต้องตรวจสอบตัวเองก่อนว่าที่บ้านรับสัญญาณดิจิตอลทีวีหรือไม่ ซึ่งการรับสัญญาณดิจิตอลทีวีจะใช้เสาก้างปลา หรือหนวดกุ้งในการรับสัญญาณ ไม่ได้ใช้จานรับสัญญาณสีต่าง ๆ จากนั้นให้ทำการปรับจูนกล่อง Set Top Box หรือดิจิตอลทีวี โดยมี 4 ขั้นตอนหลัก ๆ ได้แก่ 1. กดเมนูบนรีโมท 2. เลือกคำว่าตั้งค่า หรือติดตั้ง 3. เลือกคำว่าค้นหาอัตโนมัติ และ 4. เลือก OK หรือ คำว่าค้นหา เมื่อสัญญาณกลับมาก็จะทำให้สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้อีกครั้ง

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พื้นที่ภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออก หากไม่สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ สามารถปรับจูนดิจิตอลทีวีได้ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ 700.nbtc.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 020-700-700

Tagged