เรตติ้ง 18 ช่องทีวีดิจิทัลแบบละเอียด 3 กลุ่มเป้าหมาย ประจำเดือนพ.ย.63

รวมเรื่องเด่น เรตติ้งประจำเดือน

เรตติ้งทีวีดิจิทัลประจำเดือน พ.ย. 2563 จัดเทียบความนิยมกลุ่มผู้ชมทีวีดิจิทัลทั้ง 18 ช่อง แบบ 3 กลุ่ม ตั้งแต่เรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป หรือ Nationwide 4+  เรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศในกลุ่มผู้ชมอายุ 15 ปีขึ้นไป ในกลุ่มคนเมือง (Bangkok and Urban )หรือ 15+ BU  และเรตติ้งเฉลี่ยกลุ่มผู้ชมผู้หญิงทั่วประเทศอายุ 15 ปีขึ้นไป หรือ F15+ เพื่อให้เห็นความแตกต่างของฐานผู้ชมของแต่ละช่องทีวีดิจิทัลแบบแยกกลุ่มให้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

ตัวเลขเรตติ้ง Nationwide 4+ สะท้อนถึงฐานผู้ชมโดยรวม ในขณะที่ตัวเลขเรตติ้ง 15+BU และ F15+ สะท้อนถึงกลุ่มผู้ชมที่เป็นเป้าหมายของสินค้าที่ลงโฆษณา

 

เรตติ้ง 4+ ทั่วประเทศ : เนชั่นทีวีตกไปอันดับ 10

เรตติ้งเฉลี่ยจากการวัดฐานผู้ชมอายุ 4 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ ในกลุ่ม TOP 10 มีการเปลี่ยนแปลงในอันดับ 9 และ 10 โดยเฉพาะช่องเนชั่นทีวี ที่เคยปักหลักในอันดับ 9 มาตลอดทั้งปี เดือนพ.ย.เป็นเดือนแรกที่หลุดอันดับ 9 ตกไปอยู่อันดับ 10 หลังจากมีการเปลี่ยนแปลง ทีมผู้ประกาศข่าวหลักชื่อดังของช่อง เช่น “ปอง อัญชะลี” “กนก รัตน์วงศ์สกุล” ออกจากช่องเนชั่นทีวี มีผลชัดเจนต่อภาพรวมความนิยมของช่อง เรตติ้งเฉลี่ยลดลงจาก 0.250 ในเดือนต.ค.มาเป็น 0.167 ในเดือนพ.ย. ส่วนอันดับ 9 ช่อง PPTV ขึ้นมาจากอันดับ 11 แต่เรตติ้งเฉลี่ยอยู่เท่าเดิม 0.173

 

ใน 8  อันดับแรกไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่เรตติ้งเฉลี่ยช่องลดลง ที่ลดลงมากได้แก่ 2 ช่องเน้นรายการข่าว อมรินทร์ทีวี และไทยรัฐทีวี

มีเพียงช่อง One เพียงช่องเดียวที่เรตติ้งดีขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนต.ค.ที่ผ่านมา  โดยได้เรตติ้งเฉลี่ย 0.791 เพิ่มจาก 0.771 ในสัปดาห์ก่อนหน้า รายการเด่นของช่อง One อยู่ในช่วง 18.00-20.00 ของทุกวัน  ได้เรตติ้งอันดับ 1 ของช่วงเวลา จากทั้งละครค่ำ และรายการประกวดร้องเพลง “ดวลเพลงชิงทุน”

เรตติ้ง 15+BU : ช่อง One ขยับขึ้นอันดับ 4

เรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศในกลุ่มผู้ชมอายุ 15 ปีขึ้นไป ในกลุ่มคนเมือง (Bangkok and Urban )หรือ 15+ BU ซึ่งเป็นข้อมูลสำหรับเจาะลึกลงฐานผู้ชม ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับการลงโฆษณาสินค้า สำหรับกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งเป็นกลุ่มคนเมืองและมีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป

 

ในกลุ่ม TOP 10 มีการเปลี่ยนแปลง 2 อันดับ ได้แก่ อันดับ 4 ช่อง One เรตติ้งดีขึ้น แทนที่ช่องเวิร์คพอยท์ ที่ตกลงไปที่อันดับ 5 และอีกช่วงในอันดับ 9 ได้แก่ ช่องเนชั่นทีวี ที่ตกจากอันดับ 8

 

อันดับ 1 ในเรตติ้งแบบ 15+BU นี้ เป็นของช่อง 3  เรตติ้งเฉลี่ย 1.819 ตรงตามฐานผู้ชมช่อง 3 ซึ่งเป็นช่องกลุ่มคนเมืองเป็นหลัก อีกทั้งเดือนนี้คอนเทนต์ละคร “ร้อยเล่ห์มารยา” ช่อง 3 เป็นรายการได้เรตติ้งสูงสุดของช่อง 3 เรตติ้งตอนจบที่ 5. 335 มีฐานผู้ชมหลักอยู่ในกรุงเทพ ส่วนช่อง 7 อยู่อันดับ 2 เรตติ้งเฉลี่ย 1.774

 

สำหรับช่องเนชั่นทีวี เรตติ้งในกลุ่มนี้ลดลงเช่นกัน จากอันดับ 8 เรตติ้งเฉลี่ย 0.440 ในเดือนต.ค. เป็นอันดับ 9 เรตติ้งเฉลี่ย 0.285

 

เรตติ้ง F15+ : ช่อง One เรตติ้งขึ้น ส่วนเนชั่นทีวีอันดับ 11

เรตติ้งเฉลี่ยกลุ่มผู้ชมผู้หญิงทั่วประเทศอายุ 15 ปีขึ้นไป หรือ F15+ ซึ่งจะแสดงฐานผู้ชมกลุ่มผู้หญิง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้องการซื้อสินค้าสูงกว่าผู้ชาย และเจาะกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เป็นกลุ่มมีพลังซื้อสินค้า พบว่า กลุ่มนี้ ช่อง 7 ยังคงเป็นอันดับ 1 แต่เรตติ้งเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย

จาก 2.050  เดือนต.ค.มาอยู่ที่ 2.047  ในขณะที่ช่อง 3 เรตติ้งลดลงเช่นกัน แต่อยู่ในอันดับ 2 เช่นเดิม

 

ที่เด่นกว่าช่องอื่นในกลุ่ม TOP10 เดือนนี้ ได้แก่ ช่อง One เรตติ้งกลุ่มผู้หญิงอายุ 15 ปีขึ้นไปสูงขึ้น เรตติ้งเฉลี่ยเพิ่มจาก 0.967 เป็น 0.999 

 

ทั้งนี้จะพบว่า 3 อันดับแรก เป็นช่องที่มีละครเป็นคอนเทนต์หลักทั้งสิ้น และกลุ่มที่รับชมละครมากที่สุดเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย จึงสะท้อนจากเรตติ้ง F15+ นอกจากนี้ช่อง GMM25 ที่มีคอนเทนต์หลักเป็นละคร และซีรีส์ ที่จับกลุ่มผู้ชมผู้หญิงเช่นกัน เดือนนี้เรตติ้งขึ้นมาอยู่อันดับ 9 เรตติ้งเฉลี่ย 0.165

 

ในขณะที่ช่องเนชั่นทีวี เดือนนี้ตกมาอยู่อันดับ 11 เรตติ้งเฉลี่ย 0.160

Tagged