พลิก! “บิ๊กเนม”- ฐากร หลุดโผ 14 คนสุดท้าย บอร์ดกสทช.

What's new กสทช. รวมเรื่องเด่น
ผลการสรรหาบอร์ดกสทช. หลังจากเปิดให้ผู้สมัครทั้ง 80 รายแสดงวิสัยทัศน์ตั้งแต่วันที่ 18-21 ม.ค.นี้ คณะกรรมการสรรหาได้ประกาศรายชื่อแคนดิเดท 14 คนสุดท้าย ที่จะเสนอต่อวุฒิสภาคัดเลือกเหลือ  7 คน ซึ่งพบว่า รายชื่อบิ๊กเนม ที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเป็นตัวเต็งอย่าง “ฐากร ตันฐสิทธิ์” อดีตเลขากสทช.หลุดโผ
 

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.ได้ให้ผู้สมัครตำแหน่งบอร์ด กสทช. จำนวนทั้งสิ้น 80 คน จาก ด้าน  มาแสดงวิสัยทัศน์ ตั้งแต่วันที่ 18-21 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น ด้านกิจการกระจายเสียง จำนวน คน ด้านกิจการโทรทัศน์ จำนวน คน ด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 11 คน ด้านวิศวกรรม จำนวน 12 คน ด้านกฎหมาย จำนวน 14 คน ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน คน และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จำนวน 21 คน 

ล่าสุดวันที่ 21 ม.ค.ได้มีการประกาศรายชื่อ ด้านละ 2 คน จำนวน 14 รายชื่อ ที่จะนำเสนอต่อวุฒิสภา เพื่อทำการคัดเลือกให้เหลือบอร์ดกสทช.ตัวจริงทั้งหมด 7 คนในขั้นตอนต่อไป ดังนี้

 ด้านกิจการกระจายเสียง 

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ
นางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ตี้ ที่ปรึกษามูลนิธิคนพิการไทย

 ด้านกิจการโทรทัศน์ 

ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูตร อาจารย์ประจำภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวจิตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

 ด้านกิจการโทรคมนาคม 

นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กสท.โทรคมนาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร อาจารย์สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 ด้านวิศวกรรม 

-นายอานนท์ ทับเที่ยง อดีตผู้อำนวยการบริษัท ทีโอที
นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 ด้านกฎหมาย 

นายจิตนรา นวรัตน์ อดีตผู้ตรวจการอัยการ
-ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ ผู้ชำนาญการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด

 ด้านเศรษฐศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการกสทช.
ศาสตราจารย์ อารยะ ปรีชาเมตตา อ.คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

พลตำรวจโท เกียรติพงศ์ ขาวสำอาง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ที่ปรึกษาประจำรองประธาน กสทช.

Tagged