Mono ไตรมาส 1 ปี 64 จากขาดทุนเป็นกำไร 13.1 ลบ. เตรียมปรับผัง ผลิตรายการเองมากขึ้น

ผลประกอบการ

บริษัท โมโน เน็กซ์ แจ้งผลประกอบการของ ไตรมาส 1 ปี 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์ พบว่า พบว่ามีกำไรรวม 13.1 ล้านบาท เป็นพลิกจากขาดทุน ใน ไตรมาส 1 ปี 2563 ที่ขาดทุน 390.3 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น กว่า 103.4 % จากปรับโครงสร้างภายใน มุ่งธุรกิจหลัก จัดการต้นทุนลดค่าใช้จ่าย และรายได้จากธุรกิจคอนเทนต์ดีขึ้น

โดยภาพรวมของรายได้ของกลุ่ม Mono ไตรมาส 1 ปี 2564 มีรายได้รวมอยู่ที่ 563.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 190.6 ล้านบาท หรือ 51.1% จากไตรมาส 1 ปี 2563 ที่มีรายได้รวม 372.9 ล้านบาท รายได้หลักของ โมโน ยังคงเป็น รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา และ รายได้จากการให้บริการคอนเทนต์ ที่คิดเป็น 72.6%และ 20.4% หรือ 93 %ของรายได้รวมทั้งหมดตามลำดับ รายได้ขายสินค้า เพิ่มขึ้นเป็น 8.5 ล้านบาท หรือ 7.6% จากไตรมาส 1 ปี 2563 ที่มีรายได้รวม 7.9 ล้านบาท

ทั้งนี้รายได้โฆษณาซึ่งเป็นรายการหลักของช่อง Mono มีรายได้ 409.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 115.3 ล้านบาทหรือ 39.2 % โดยที่ Mono ชี้แจงว่ามาจากความคลี่คลายของโควิด-19 และการมีนโยบายส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดการขายโฆษณา ทำให้รายได้ส่วนนี้ดีขึ้น ปัจจุบันวัดจากความนิยมของผู้ชม ช่อง Mono มีเรตติ้งอยู่ในอันดับ 3 จากจำนวน 18 ช่องทีวีดิจิทัลที่มีการวัดเรตติ้ง

ส่วนรายได้จากคอนเทนต์ MONOMAX และ 3BBGIGATV โดยที่ MonoMax เป็นบริการหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก ของกลุ่ม Mono มีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยในไตรมาส 1 ปี 2564 มีรายได้ 115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.4 ล้านบาท หรือ 367.5 % เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยธุรกิจให้บริการคอนเทนต์ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็ นไปใน ทิศทางเดียวกับการเติบโตของสื่อดิจิทัล และตลาดอินเทอร์เน็ต จากพฤติกรรมการดําเนินชีวิต แบบ New Normal

แผนธุรกิจปี 64 เพิ่มคอนเทนต์หนังและซีรีส์ไทย

แผนธุรกิจหลักของกิจการทีวี ช่อง Mono ในปีนี้ บริษัทชี้แจงว่า มุ่งเน้นการฟ้ืนตัวของรายได้โฆษณาให้กลับมาอยู่ในระดับเดิมก่อน การระบาดของCOVID-19 และให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนปรับผังรายการ ปรับแผนการผลิต และซื้อคอนเทนต์ที่ให้บริการบนช่อง ให้มีความหลากหลายประกอบกับการสร้างสินค้าและบริการใหม่เพื่อเพ่ิมช่องทางรายได้

ในขณะเดียวกัน ได้มุ่งเน้นสรรหาและผลิต Highlight Content โดยเน้นการผลิตคอนเทนต์ภาพยนตร์ไทยและละครซีรีส์เพ่ิม ฐานกลุ่มผู้บริโภค ในการรองรับการให้บริการ MONOMAX บริการคอนเทนต์ทางแพลตฟอร์ม 3BB GIGATV และช่อง MONO29 เพื่อผลิตคอนเทนต์ท่ีมีคุณภาพและตรงใจผู้บริโภคมากย่ิงข้ึน และมีแผนการปรับลดสัดส่วนงบประมาณการซ้ือลิขสิทธ์ิและมุ่งเน้นการผลิตคอนเทนต์เองเพ่ือเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ ซ่ึงจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีคอนเทนต์ท่ี ระยะเวลาการใช้สิทธ์ิไม่จำกัด และสามารถนำคอนเทนต์จัดจำหน่ายได้หลายช่องทางการจำหน่ายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เดิมจุดเด่นของช่อง Mono คือรายการภาพยนตร์ ทั้งในและต่างประเทศ แต่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ราคาแพง และมีระยะเวลา และการออนแอร์จำกัดจำนวนครั้ง ทำให้ Mono ปรับนโยบายหันมาผลิตคอนเทนต์เอง โดยหวังว่าจะช่วยลดต้นทุนจำนวนมากได้ เพราะการเป็นเจ้าของคอนเทนต์เอง จะสามารถนำมารีรัน ออนแอร์ซ้ำได้ตลอดโดยไม่มีต้นทุนเพิ่ม แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเนื้อหาของแต่ละครเทนต์ด้วยว่าจะได้รับความนิยม และประสบความสำเร็จหรือไม่ เพราะต้นทุนการผลิตคอนเทนต์เองก็สูงเช่นกัน

Mono ชี้แจงว่า โดยภาพรวมของทั้งบริษัทในปี 2564 จะมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจหลักโดยให้บริการ โดยวางแผนปรับผังรายการ ปรับแผนการผลิต และซื้อคอนเทนต์ที่ให้บริการบนช่องให้มีความหลากหลายคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ การเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร นโยบายส่งเสริม การขายที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และขยายการเติบโตของธุรกิจและ การปรับโครงสร้างภายในองค์กรโดยการบริหารจัดการ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดค่าใช้จ่าย อาทิเช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับพนักงาน ค่าเช่า ควบคุมการซื้อและการผลิตคอนเทนต์ส่งผลให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถต้นทุนการขายและบริการได้ 44.4ล้านบาท หรือ 9.5%เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2563

Tagged