ไตรมาสแรกปี 64 : ช่อง 9 รายได้ทีวีเพิ่ม 3% จากการให้เช่าเวลา

ผลประกอบการ

อสมท ไตรมาสแรกรายได้ลด 22% แต่พลิกมากำไร 35 ล้านบาท เหตุจากลดค่าใช้จ่ายหนัก โครงการลดพนักงานมีส่วนช่วยลดต้นทุนได้ถึง 76%

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการของ ไตรมาส 1 /2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์ พบว่า รายได้รวมของบริษัท อยู่ที่ 362 ล้านบาท ลดลง 102 ล้านบาท หรือ 22% เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 466 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากเนื่องจากภาครัฐขอความร่วมมือเพื่อการลดแพร่กระจายการติดเชื้อของไวรัส COVID-19 ด้วยการเฝ้าระวังกักตัวในที่พักอาศัยปิด จำกัดการใช้บริการสถานบริการต่างๆทำให้ภาคธุรกิจต้องควบคุมค่าใช้จ่ายในขณะที่งบประชาสัมพันธ์ของภาครัฐถูกนําไปจัดสรรใหม่เป็นงบส่วนกลางสำหรับแก้ไขปัญหา ซึ่งสอดคล้องจากการรายงานของบริษัทนีลเส็น(ประเทศไทย)จํากัดพบว่าการใช้งบโฆษณาสาหรับในไตรมาสที่แรกลดลง 4 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2563

รายได้จากโทรทัศน์ รายได้จากวิทยุ และ รายได้จากโครงข่ายดิจิทัล คิดเป็น 87.02% ของรายได้รวมโดยกลุ่มรายได้จากวิทยุพบว่า มีรายได้อยู่ที่ 100 ล้านบาท ลดลง 33 ล้านบาท หรือ 25% เหตุจากโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายได้ ส่วนรายได้จากโทรทัศน์เพิ่มขึ้น 3% และรายได้จากสื่อดิจิทัลลดลง 32%

ภาพรวมบริษัท อสมท พลิกจากขาดทุน ใน ไตรมาส 1 ปี 2563 จำนวน 878 ล้านบาท เป็นกำไร 35 ล้านบาทไตรมาส 1 ปี 2564 กำไร เพิ่มขึ้น กว่า 104 % เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้ดี จากค่าบริหารค่าใช้จ่ายด้าน content และ โครงการร่วมใจจากองค์กร ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงถึง 76% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ในภาพรวมบริษัท อสมท สามารถลดค่าใช้จ่ายรวมได้ 76% หรือลงลง 1,024 ล้านบาทเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปี 2563

กลยุทธ์เช่าเวลา ช่อง 9 สร้างรายได้เพิ่ม

สำหรับธุรกิจทีวีช่อง 9 นั้น มีรายได้รวมในไตรมาสนี้ที่ 103 ล้านบาท เพิ่มจาก 100 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่ง อสมท.ชี้แจงไว้ว่า เป็นผลมาจากมีรายได้จากรายการประเภทเช่าเวลา โดยธุรกิจโทรทัศน์คิดเป็นสัดส่วน 28% ของรายได้รวมของอสมท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับรายได้จากวิทยุ ซึ่งเป็น 2 รายการทำรายได้สูง แต่ไตรมาสนี้ รายได้จากโครงข่ายดิจิทัล ทำรายได้อันดับ 1 ในสัดส่วน 31% เนื่องจากได้รับเงินสนับสนุนค่าเช่าโครงข่ายดิจิทัลทีวีเต็มจำนวนจาก สำนักงาน กสทช.นั่นเอง ซึ่งรายได้จากค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิทัล มีรายได้อยู่ที่ 112 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22 % จากไตรมาสเดียวกันปีที่แล้ว

ทั้งนี้ นโยบายปี 2564 อสมท ระบุว่า ฝ่ายบริหาร บมจ.อสมท วางแนวทางเพื่อสร้างผลกําไรอย่างต่อเนื่องทั้งจากการรักษาระดับรายได้จากธุรกิจสื่อ Traditional ด้วยเนื้อหารายการที่เป็น Trusted conte ntให้กับสังคมมีความน่าสนใจและเร่งสร้างและเพิ่มแหล่งรายได้จากธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจใหม่ซึ่งรวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Tagged