มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัล ส.ค.64 ลดลง 11.86%

มูลค่าโฆษณา

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณา ช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือน ส.ค. 2564 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 4,913.30ล้านบาท ลดลง 11.86 % เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค. 2563 ซึ่งมีมูลค่ารวม 5,574.60 ล้านบาท ทั้งนี้เดือน ส.ค. 64 ยังเป็นเดือนที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ละรอกใหม่ที่การการระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็วกระจายไปทั่วประเทศ รัฐบาลได้มีมาตรการเข้มข้นสูงสุดห้ามเดินทางในบางจังหวัดที่มีการระบาดในโซนสีแดง รวมถึงกรุงเทพ และปริมณฑล ผังรายการของช่องทีวีดิจิทัล ยังต้องจัดรายการเดิมที่ได้รับความนิยมมารีรันอย่างต่อเนื่อง

สำหรับมูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตของกสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD จำนวน 7 ช่องมีมูลค่าโฆษณาลดลงจาก 3,542.49ล้านบาท ในเดือน ส.ค.2563 มาที่ 2,987.34ล้านบาท ลดลง 15.67 % มูลค่าโฆษณาลดลงทุกช่อง ช่องที่มีมูลค่าโฆษณาลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ ช่องไทยรัฐทีวี ช่อง 9 และ ช่อง PPTV ลดลง 22.75% 21.02%และ 20.20% ตามลำดับ ส่วนช่อง 9 และช่อง 3 ลดลงน้อยที่สุด 3.84% และ 9.25%

หมวดช่อง SD ซึ่งมีจำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 1,662.06ล้านบาท ลดลง 2.6% จากเดือน ส.ค. 2563 มูลค่า 1,706.44ล้านบาท ซึ่งช่องที่มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นมี 1 ช่องคือ ช่อง Mono เพิ่มขึ้น 10.65% ส่วน ช่อง 8 ลดลง 30.13% ช่อง True4U ลดลง 3.66%และช่อง Workpoint ลดลง 9%

ช่องข่าวมีทั้งหมด 3 ช่องมีมูลค่ารวม 148.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.34 % จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 135.54ล้านบาท และช่อง JKN18 และช่อง TNN มีมูลค่าโฆษณา เพิ่มขึ้น 80.74 % 16.54% ส่วนช่องเนชั่นทีวีมีมูลค่าโฆษณาลดลง 10.75 %

สำหรับกลุ่มช่องสาธารณะ มีทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ ช่อง 5 ช่อง NBT และช่องไทยพีบีเอส แต่นับมูลค่าแค่เพียงช่อง 5 และช่อง NBT ที่มีโฆษณาได้ มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น 35.5 % เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่าโฆษณารวม 58.9 ล้านบาท จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 35.87 ล้านบาท

ข้อมูลแยกมูลค่าโฆษณาเป็น 2 กลุ่ม ผู้ประกอบการรายเก่า ช่องดั้งเดิม ประกอบด้วยช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และ ช่อง NBT และ 12 ช่องผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่วงการเมื่อมีทีวีดิจิทัล พบว่า สัดส่วนมูลค่าโฆษณาของกลุ่มผู้ประการรายใหม่ 12 ช่องมีมูลค่าสูงกว่าช่องดั้งเดิม และ มีอัตราการเติบโตของมูลค่าโฆษณาสูงกว่า โดยในเดือนนี้ กลุ่ม 5 ช่องเดิมมีมูลค่าโฆษณา 1,978.91บาท ลดลง 12.61% จากเดือน ส.ค.  ปี 63 ที่มีมูลค่ารวม 2,364.35ล้านบาท การลดลงของมูลค่าโฆษณาในกลุ่มช่องเดิมนั้น มาจากการลดลงโฆษณา2 ช่องใหญ่ที่สุดที่กวาดมูลค่าโฆษณาสูงสุด ช่อง 3 และ ช่อง  7  โดยช่อง 3 และช่อง 7 มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 57.66% และ 33.75% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด สองช่องนี้รวมกันมีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 91.41% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมดในกลุ่มช่องเดิม

ส่วน 12 ช่องใหม่มีมูลค่ารวม 2,869.60 ล้านบาท ลดลงจาก 3,157.69 ล้านบาท หรือลดลง 9.12% ในส่วน 12 ช่องใหม่นั้น ช่อง ONE และช่อง MONO มีสัดส่วนมูลค่าโฆษณาถึง 25.09 % และ 28.93% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด สองช่องนี้มีสัดส่วนมูลค่าโฆษณารวมกันถึง 54.02% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมดในกลุ่มนี้ 

อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่าง ๆ ของแต่ละช่อง ซึ่งมูลค่าของรายได้จากโฆษณาจริงของแต่ละช่องจะลดลงมากกว่านี้

Tagged