รายได้โฆษณา

รายได้โฆษณา

ภาพรวมสื่อโฆษณาในปี 2019 และทิศทางสื่อโฆษณาในปี 2020

ภาพรวมสื่อโฆษณาในปี 2019 และทิศทางสื่อโฆษณาในปี 2020

รายได้โฆษณา
โดย นางสาวเบญญาทิพย์ ลออโรจน์วงศ์ สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย หรือ Media Agency Association of Thailand (MAAT) ได้จัดงาน MAAT 2020 Industry Update เพื่อพูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยและภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในปี 2019 ที่ผ่านมา และคาดการณ์ทิศทางของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในปี 2020 นี้ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 2019 Advertising Expenditure รัฐกร สืบสุข อุปนายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงภาพรวมการใช้จ่ายในสื่อโฆษณาของปี 2019 ว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2018 โดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.4 อย่างไรก็ตาม หากเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่า มีทั้งสื่อโฆษณาที่เติบโตสูง สื่อโฆษณาที่มีการลงทุนค่อนข้างคงที่หรือเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก และสื่อโฆษณาที่เผชิญภาวะถดถอยอย่างมาก ตารางท
มูลค่าตลาดโฆษณาเดือนก.พ.63 กระจุกตัวในกลุ่มช่อง TOP 10

มูลค่าตลาดโฆษณาเดือนก.พ.63 กระจุกตัวในกลุ่มช่อง TOP 10

รายได้ทีวีดิจิทัล, รายได้โฆษณา
ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณา 18 ช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือนก.พ.2563 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 5,405.51 ล้านบาท สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนม.ค.ปี 2562 ซึ่งมีมูลค่ารวม 4,929.23 ล้านบาท หรือสูงขึ้น 9.66% โดยที่มูลค่าโฆษณากระจุกตัวอยู่ในกลุ่มช่อง TOP 10 ตั้งแต่ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 8 ช่อง One ช่องเวิร์คพอยท์ ช่อง Mono ช่องไทยรัฐทีวี และช่อง 9 อสมท. ในขณะที่หากแยกตามกลุ่มของประเภทใบอนุญาตกับกสทช.แล้วพบว่ากลุ่มช่อง HD มีมูลค่าโฆษณาเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบกับหมวดอื่นๆ โดยในกลุ่มช่อง HD มีทั้งหมด 7 ช่อง แต่ช่องที่มีประมาณการมูลค่าโฆษณาเติบโตในเดือนม.ค.นี้มีทั้งหมด 5 ช่อง ได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง One ช่องไทยรัฐทีวี ช่องอมรินทร์ทีวี  โดยที่ทั้ง 7 ช่องกลุ่ม HD มีมูลค่าโฆษณารวมทั้งเดือนอยู่ที่ 3,542.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วที่มีมูลค่าอยู่ที่ 3,068.13 ล้านบาท หรือเพิ
มูลค่าโฆษณาตลาดทีวีดิจิทัลเดือนม.ค.63 น้ำหนักเทไปที่กลุ่มช่อง HD

มูลค่าโฆษณาตลาดทีวีดิจิทัลเดือนม.ค.63 น้ำหนักเทไปที่กลุ่มช่อง HD

รายได้โฆษณา
  ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณาของทุกช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือนม.ค.2563 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 4,692.70 ล้านบาท ในระดับใกล้เคียงกับเดือนม.ค.ปี 2562 ที่มีมูลค่ารวม 4,681.71 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแค่ 0.23% เท่านั้น โดยที่มูลค่าส่วนใหญ่อยู่ที่กลุ่มช่อง HD ที่คิดเป็น 65.67% ของมูลค่ารวมทั้งเดือน กลุ่มช่อง HD มีทั้งหมด 7 ช่อง แต่ช่องที่มีประมาณการมูลค่าโฆษณาเติบโตในเดือนม.ค.นี้มีทั้งหมด 5 ช่อง ได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง One ช่องไทยรัฐทีวี และช่องอมรินทร์ทีวี โดยที่ทั้ง 7 ช่องกลุ่ม HD มีมูลค่าโฆษณารวมทั้งเดือนอยู่ที่ 3,081.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วที่มีมูลค่าอยู่ที่ 2,881.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.93% ส่วนกลุ่มช่อง SD ที่มีทั้งหมด 5 ช่องเมื่อเทียบกับเดือนม.ค.ปีที่แล้วที่มีอยู่ทั้งหมด 7 ช่อง มูลค่าโฆษณาจึงลดลง 10.07% โดยมีมูลค่าปีนี้อ
มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลปี 2562 รวม 6.8 หมื่นล้านบาท…จริงป่าว

มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลปี 2562 รวม 6.8 หมื่นล้านบาท…จริงป่าว

รายได้โฆษณา
ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณาของทุกช่องทีวีดิจิทัลปี 2562 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็นทั้งปีอยู่ที่ 68,030 ล้านบาท ในระดับใกล้เคียงกับปี 2561 ที่มีมูลค่ารวม 67,947 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแค่ 0.12% เท่านั้น แสดงให้เห็นว่ามูลค่าโฆษณาในทีวีดิจิทัลไม่ได้เติบโตสูงเหมือนในอดีต จากการแข่งขันของธุรกิจให้บริการคอนเทนต์ที่มีหลากหลายช่องทาง ตามทิศทางเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่างๆของแต่ละช่อง แต่จากภาพรวมผลประกอบการของบางช่องที่อยู่ในกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์จะพบว่า ผลประกอบการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1-3 ของปีนี้ ที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ จะพบว่า รายได้จากโฆษณาทางทีวีลดลงกันทั้งตลาด จากข้อมูลของนีลเส็น เมื่อแบ่งกลุ่มประมาณการรายได้โฆษณาเป็นหมวดต่างๆ กลุ
มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือน ธ.ค.62 เบาบาง รวม 5,507 ลบ.

มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือน ธ.ค.62 เบาบาง รวม 5,507 ลบ.

รายได้ทีวีดิจิทัล, รายได้โฆษณา
  เดือนสุดท้ายของปี 2562 ประมาณการมูลค่าโฆษณาจาก 17 ช่องทีวีดิจิทัลที่มีโฆษณาได้ จากการรวบรวมของนีลเส็นมีมูลค่าทั้งหมด 5,507.58 ล้านบาท ลดลง 1.20% เมื่อเทียบกับเดือนธ.ค.ปี 2561 ที่มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 5,574.02 ล้านบาท มูลค่าโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น เป็นตัวเลขที่ยังไม่รวมส่วนลด และโปรโมชั่นของแต่ละช่อง ซึ่งจะเป็นรายได้จริงจากค่าโฆษณาของแต่ละช่อง ปกติเดือนธ.ค.ของทุกปี เป็นเดือนที่มีประมาณการมูลค่าโฆษณาน้อยที่สุดเดือนหนึ่งของปีอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลหยุดยาว ทำให้ในช่วงปลายปีหลายๆช่องไม่กล้าปล่อยคอนเทนต์หนักออนแอร์ จะเก็บไว้สู้กันหลังปีใหม่มากกว่า เห็นได้จากหลายๆช่องจัดคอนเทนต์รีรันกันเป็นส่วนใหญ่ สำหรับกลุ่มช่อง HD รวม 7 ช่อง ได้แก่ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง One ไทยรัฐทีวี ช่อง 9 อมรินทร์ทีวีและ พีพีทีวี มีมูลค่าโฆษณารวมกันทั้งเดือนอยู่ที่ 3,719.07   ล้านบาท เพิ่มขึ้น
มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือนพ.ย.62 รวม 6.29 พันล้านบาท

มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือนพ.ย.62 รวม 6.29 พันล้านบาท

รายได้โฆษณา
เดือน 11 ก่อนสิ้นปี 2562 ประมาณการมูลค่าโฆษณาของทีวีดิจิทัล 17 ช่องที่มีโฆษณาได้จากการรวบรวมของนีลเส็น มีมูลค่ารวม 6,293 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.32% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2561 มีมูลค่าอยู่ที่ 5,809.53 ล้านบาท มูลค่าโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น เป็นตัวเลขที่ยังไม่รวมส่วนลด และโปรโมชั่นของแต่ละช่อง ซึ่งจะเป็นรายได้จริงจากค่าโฆษณาของแต่ละช่อง สำหรับกลุ่มช่อง HD รวม 7 ช่อง ได้แก่ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง One ไทยรัฐทีวี ช่อง 9 อมรินทร์ทีวีและ พีพีทีวี มีมูลค่าโฆษณารวมกันทั้งเดือนอยู่ที่ 4,223.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.42% จากเดือนพ.ย.ปีที่แล้วมูลค่า 3,628.16 ล้านบาท ในกลุ่มช่อง HD มี 2 ช่องที่มีประมาณการมูลค่าโฆษณาลดลงได้แก่ช่อง ไทยรัฐทีวี และช่องอมรินทร์ทีวี กลุ่มช่อง SD มีช่องทีวีดิจิทัลเหลืออยู่ 5 ช่องในหมวดนี้ได้แก่ ช่อง Mono เวิร์คพอยท์ ช่อง 8 ช่อง GMM25 และ ทรูโฟร์ยู  ม
Q3/ 62 กลุ่มช่อง 3 รายได้โฆษณาหด 23 % โชคดีได้เงินคืนช่องจากรัฐ ทำกำไร 93.6 ล้านบาท

Q3/ 62 กลุ่มช่อง 3 รายได้โฆษณาหด 23 % โชคดีได้เงินคืนช่องจากรัฐ ทำกำไร 93.6 ล้านบาท

ผลประกอบการ, รายได้ทีวีดิจิทัล, รายได้โฆษณา
ผลประกอบการของบริษัท บีอีซี เวิลด์ หรือ กลุ่มช่อง 3 ในไตรมาสที่ 3 ของปั 2562 ที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมาพบว่า ยังเป็นอีกไตรมาสที่รายได้จากค่าโฆษณาของธุรกิจทีวีดิจิทัลยังคงถดถอยลงอย่างมาก และมีผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวม แต่มาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลในการให้เงินชดเชยในการคืนใบอนุญาตช่องทีวีดิจิทัล ซึ่งกลุ่มช่อง 3 คืนไป 2 ช่อง มีรายได้ในส่วนนี้ถึง 344.3 ล้านบาทในไตรมาสนี้ ทำให้ผลประกอบการจากขาดทุนกลายเป็นกำไรทันที 93.6 ล้านบาท รายได้โฆษณาทีวี 1,685 ลบ. ลด 23.3% ข้อมูลที่บีอีซี รายงานนั้นระบุว่า ไตรมาส 3/ 2562 นี้ ทั้งกลุ่มมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,169.8 ล้านบาท ลดลง 436.3 ล้านบาท หรือ 16.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,606.1 ล้านบาท โดยที่รายได้หลักที่ลดลงอย่างมากได้แก่ รายได้จากค่าค่าโฆษณาทางทีวี ในไตรมาส 3/ 2562 มีรายได้ส่วนนี้อยู่ที
ธุรกิจทีวีดิจิทัลยังหนัก ไตรมาส 3 Mono รายได้โฆษณาลดครั้งแรก

ธุรกิจทีวีดิจิทัลยังหนัก ไตรมาส 3 Mono รายได้โฆษณาลดครั้งแรก

รายได้โฆษณา
บริษัทโมโน เทคโนโลยี ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ถึงผลประกอบการในไตรมาส 3 ของปี 2562 ว่า บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน 177.41 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 107.42 ล้านบาทหรือ 153.48% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2562 ที่มียอดขาดทุนอยู่ที่ 69.99 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากโฆษณาทางทีวีดิจิทัล ในขณะที่รายได้รวมของไตรมาส 3/2562 อยู่ที่  526.84 ล้านบาท ลดลง 40.64 ล้านบาท หรือ 8.61% เมื่อเทียบกับรายได้รวมของไตรมาส 3/2561 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 576.48 ล้านบาท รายได้โฆษณาทีวีลด 7.89% ไตรมาส 3 ปีนี้เป็นไตรมาสแรกที่ ที่รายได้จากโฆษณาทีวีของช่อง Mono ลดลง โดยมีรายได้จากค่าโฆษณาอยู่ที่ 405.28 ล้านบาท ลดลง 34.70 ล้านบาท หรือ 7.89% จาก 439.98 ล้านบาท ซึ่งบริษัท โมโนฯ ชี้แจงว่ารายได้ที่ลดลง เป็นผลมาจากการแข่งขันที่รุนแรง เป็นผลมาจากช่องในอันดับ Top5 มีเรตตติ้งเติบโตมาก อีกทั้งยังมีการจัดโปรโมช
มูลค่าตลาดโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือนต.ค. 62 กว่า 6 พันล้านบาท

มูลค่าตลาดโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือนต.ค. 62 กว่า 6 พันล้านบาท

รายได้โฆษณา
ข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาของกลุ่มธุรกิจทีวีดิจิทัลเดือนต.ค.2562 รวบรวมโดยนีลเส็น เป็นเดือนแรกที่ไม่มีกลุ่มช่องเด็กในระบบทีวีดิจิทัล และมีทีวีดิจิทัลประกอบกิจการทั้งหมด 19 ช่อง แต่ที่มีการหารายได้จากค่าโฆษณาทั้งหมด 18 ช่อง ข้อมูลรายได้ค่าโฆษณาของเดือนนี้มีมูลค่ารวม 6,055.64 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเดือนต.ค.ปี 2561 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 5,921.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.26% มูลค่าโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น เป็นตัวเลขที่ยังไม่รวมส่วนลด และโปรโมชั่นของแต่ละช่อง ซึ่งจะเป็นรายได้จริงจากค่าโฆษณาของแต่ละช่อง ข้อมูลประมาณการรายได้นี้ ได้แบ่งเป็นหมวดของช่องธุรกิจ โดยกลุ่มช่อง HD ที่ยังมีอยู่ครบทั้ง 7 ช่อง ได้แก่ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง One ไทยรัฐทีวี ช่อง 9 อมรินทร์ทีวีและ พีพีทีวี มีมูลค่าโฆษณารวมกันทั้งเดือนอยู่ที่ 4,030.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.65% เมื่อเทียบกับเดือนต.ค.ปีที่แล้ว ที่ประมาณการร
บทสรุป “รักฉุดใจนายฉุกเฉิน My Ambulance “ ติดไซเรนช่องทางออนไลน์ สวนทางเรตติ้งทางทีวี

บทสรุป “รักฉุดใจนายฉุกเฉิน My Ambulance “ ติดไซเรนช่องทางออนไลน์ สวนทางเรตติ้งทางทีวี

รายได้โฆษณา, ละคร-ซีรีส์
จบไปแล้ว สำหรับละครกระแสแรง เป็นที่กล่าวถึงมากที่สุดในโลกโซเชียลมากที่สุดช่วงนี้ “รักฉุดใจนายฉุกเฉิน My Ambulance” หลังจากที่ชาวโซเชียลต้องมีกระแสร้อนๆจากละครในทุกๆวันที่ละครออนแอร์ มีการแบ่งเป็นทีม #หมอเป้ง และ #ทีมฉลาม ต่างฝ่ายต่างเชียร์ผู้ชายในแบบฉบับของตัวเอง ในขณะที่นางเอกอย่าง “ทานตะวัน” กลับโดนต่อว่า ถึงขั้นโดนว่าว่าเป็น นางวันทอง กับเขาด้วย เมื่อตอนจบอาจจะไม่ถูกใจ #ทีมหมอเป้ง เพราะทานตะวันเลือกฉลาม แต่ยกให้หมอเป้งเป็น My Ambulance สำหรับละครค่าย “นาดาว” ที่มีฐานผู้ชม แฟนคลับเป็นกลุ่มวัยรุ่นและคนวัยทำงานชัดเจน  จากการมีกลุ่มนักแสดงวัยรุ่นในสังกัด ทุกครั้งที่มีละครเรื่องใหม่ออนแอร์ ก็สร้างกระแส ความน่าติดตามได้เสมอ ในปีที่แล้วมีละคร “เลือดข้นคนจาง” แนวสืบสวนสอบสวนที่เรียกกระแสในช่วงนั้น ตามหากันใหญ่ว่า #ใครฆ่าประเสริฐ “รักฉุดใจนายฉุกเฉิน” ออกอากาศไป 16 ตอน ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั้งเรื่
error: Content is protected !!