เม็ดเงินโฆษณาสื่อ ก.ค.65

มูลค่าโฆษณา

นีลเส็น เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงมกราคมถึงกรกฎาคมปี 2022 มูลค่าเม็ดเงินสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่าอยู่ที่ 68,462 ล้านบาท ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 54% ขณะที่ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น +14.05% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ภาพรวมใช้เม็ดเงินโฆษณาปี 2022 ช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม อุตสาหกรรมได้แก่ กลุ่ม Media & Marketing มูลค่า 3,589 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +17%, กลุ่ม Finance (การเงิน) มูลค่า 2,406 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +14%    ขณะที่กลุ่ม Personal Care & Cosmetic (ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและเครื่องสำอาง) มูลค่า 8,519 ล้านบาท ลดลง -5% 

ในส่วนของบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในปี 2022 โดย 3 ลำดับแรกได้แก่ 

  บริษัท UNILEVER THAI TRADING CO.,LTD. มูลค่า 2,150 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  

-31% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคือ โดฟ แชมพูไมเซล่า รีเฟรชผมสดชื่น นุ่มถึงปลาย ทางสื่อทีวีมูลค่า 33 ล้านบาท รองลงมาคือ เคลียร์ 48 ชั่วโมง อิทช์ฟรี ทางสื่อทีวีมูลค่า 31 ล้านบาท

บริษัท NESTLE(THAI) CO.,LTD. มูลค่า 1,678 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว -4% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคือ เนสกาแฟ เบลนด์แอนด์บรู สูตรใหม่ หอมขึ้น กลมกล่อมขึ้น ทางสื่อทีวีมูลค่า 29 ล้านบาท รองลงมาคือ เอส-26 โกลด์ โปรเกรส สูตรเฉพาะที่มีสฟิงโกไมอีลินพลัส ทางสื่อทีวีมูลค่า 28 ล้านบาท

บริษัท PROCTER & GAMBLE (THAILAND) มูลค่า 1,304 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว -5% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา คือ ออรัลบี ฟาสต์ไวท์ ช่วยให้ฟันขาวขึ้นใน 3 วัน ทางสื่อทีวีมูลค่า 30 ล้านบาท รองลงมาคือ จบทุกดราม่าผมด้วย รีจอยส์ 3 คุณค่าใน 1 เดียว ทางสื่อทีวีมูลค่า 22 ล้านบาท

Tagged