มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือน ก.ค.2565

มูลค่าโฆษณา แบ่งกลุ่มช่อง ประจำเดือน

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณา ช่องทีวีดิจิทัลประจำเดือน ก.ค. 2565 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 5,275.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.67 % เมื่อเทียบกับเดือนก.ค.2564 ซึ่งมีมูลค่ารวม 5,138.12 ล้านบาท

มูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตจากกสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD จำนวน 7 ช่องมีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นจาก 3,199.17 ล้านบาท ในเดือน ก.ค. 2564 มาที่ 3,324.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.92 % โดยกลุ่มช่องที่มีมูลค่าสูงขึ้นมี 4 ช่องได้แก่ ช่อง 3 ช่องอมรินทร์ทีวี ไทยรัฐทีวี และ ช่อง 7 ซึ่งช่องอมรินทร์ทีวี เพิ่มขึ้นมากที่สุด 90.86 % ช่อง 7 เพิ่มขึ้น 8.68 % ไทยรัฐทีวี เพิ่มขึ้น 5.39 % และ ช่อง 3 เพิ่มขึ้น 4.44% ส่วน ช่อง PPTV ลดลงมากที่สุด 12.93% ช่อง One ลดลง 11.28 % และ ช่อง MCOT ลดลง 9.12%

หมวดช่อง SD ซึ่งมีจำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 1,782.73ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.20% จากเดือนก.ค. 2564 มีมูลค่า 1,727.54 ล้านบาท ซึ่งช่องที่มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นได้แก่ ช่อง 8 เพิ่มขึ้น 6.88% ช่อง Mono เพิ่มขึ้น 7.58% และช่อง TRUE4U เพิ่มขึ้น มากที่สุด 22.96% ส่วน Workpoint ลดลง 5.74% ช่อง 8 ลดลง 6.88% ช่อง GMM25 ลดลงมากที่สุด 7.24%

ช่องข่าวมีทั้งหมด 3 ช่องมีมูลค่ารวม 126.51ล้านบาท ลดลง 17.27 % จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 152.92ล้านบาท โดยช่องที่มีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้นได้แก่ เนชั่นทีวี เพิ่มขึ้น 1.65 % ส่วน TNN ลดลง 5.32% และ JKNลดลง 61.99%

สำหรับกลุ่มช่องสาธารณะ มีทั้งหมด 6 ช่อง ได้แก่ช่อง 5 ช่อง NBT ช่อง ThaiPBS ช่องทีวีรัฐสภา ช่อง ALTV และ ช่อง T-Sports แต่นับมูลค่าโฆษณาจากช่องมีโฆษณาได้ แค่เพียง 2 ช่องจาก ช่อง 5 และช่อง NBT มีมูลค่าโฆษณา 41.62 ล้านบาท ลดลง 28.82 % จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 58.48ล้านบาท

อย่างไรก็ตามหากแยกมูลค่าโฆษณาเป็น 2 กลุ่ม ผู้ประกอบการรายเก่า ช่องดั้งเดิม ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และ ช่อง NBT และ 12 ช่องผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่วงการเมื่อมีทีวีดิจิทัล ซึ่งสัดส่วนมูลค่าโฆษณาของกลุ่มผู้ประการรายใหม่ 12 ช่องมีมูลค่าสูงกว่าช่องดั้งเดิม โดยในเดือนนี้ กลุ่ม 5 ช่องเดิมมีมูลค่าโฆษณา 2,193.99ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากเดือน ก.ค.ปี 64 ที่มีมูลค่ารวม 2,109.69ล้านบาท ทั้งช่อง 3 และ ช่อง 7 นั้นเป็น 2 ช่องใหญ่ที่สุดที่กวาดมูลค่าโฆษณาสูงสุด โดยช่อง 3 และช่อง 7 มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 58.81% และ 33.59% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด สองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณาเป็นสัดส่วนถึง 92.39% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมดในกลุ่มนี้
ส่วน 12 ช่องใหม่มีมูลค่ารวม 3,081.53ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,028.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.75% ในส่วน 12 ช่องใหม่ช่อง ONE  ช่อง Workpoint และช่อง MONO มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง21.26% 12.48% และ 30.71% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด ทั้งสามช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง64.45 %ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมดในกลุ่มนี้
อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่าง ๆ ของแต่ละช่อง
Tagged