เม็ดเงินโฆษณาสื่อ สค. 65

มูลค่าโฆษณา

นีลเส็น เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงมกราคมถึงสิงหาคมปี 2022 มูลค่าเม็ดเงินสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่าอยู่ที่ 78,293 ล้านบาท ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 54% ขณะที่ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น +23.04% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ภาพรวมใช้เม็ดเงินโฆษณาปี 2022 ช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคม อุตสาหกรรมได้แก่ กลุ่ม Media & Marketing มูลค่า 4,196 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +17%, กลุ่ม Finance (การเงิน) มูลค่า 2,809 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +23%    ขณะที่กลุ่ม Household Products (ผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในบ้าน) มูลค่า 2,670 ล้านบาท ลดลง -14% 

ในส่วนของบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในปี 2022 โดย 3 ลำดับแรกได้แก่ 

  บริษัท UNILEVER THAI TRADING CO.,LTD. มูลค่า 2,454 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  

-29% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคือ วาสลีน ซุปเปอร์ฟู้ด ผิวสด สวยสุด ทางสื่อทีวีมูลค่า 27 ล้านบาท รองลงมาคือ ซันซิล แอคทีฟ อินฟิวส์ชั่น ผมที่ยาวดูหนา มีสุขภาพดี ทางสื่อทีวีมูลค่า 24 ล้านบาท

  บริษัท NESTLE(THAI) CO.,LTD. มูลค่า 1,955 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว -3% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคือ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ สะอาดมากกว่าที่ตาเห็น ทางสื่อทีวีมูลค่า 28 ล้านบาท รองลงมาคือ เอส-26 โกลด์ โปรเกรส สูตรเฉพาะที่มีสฟิงโกไมอีลินพลัส ทางสื่อทีวีมูลค่า 22 ล้านบาท

บริษัท PROCTER & GAMBLE (THAILAND) มูลค่า 1,564 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว -0.1% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คือ ออรัลบี ฟาสต์ไวท์ ช่วยให้ฟันขาวขึ้นใน 3 วัน ทางสื่อทีวีมูลค่า 29 ล้านบาท รองลงมาคือ ดาวน์นี่ แพชชั่น ความหอมตราตรึงใจ ทางสื่อทีวีมูลค่า 25 ล้านบาท

 

Tagged