มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัล เม.ย.2565

มูลค่าโฆษณา

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณาในช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือน เม.ย. 2565 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 5,685.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.73% เมื่อเทียบกับเดือนเม.ย.2564 ซึ่งมีมูลค่ารวม 5,644.63 ล้านบาท

รายละเอียดตัวเลขมูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตจาก กสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD จำนวน 7 ช่อง มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นจาก 3,497.88 ล้านบาท ในเดือน เม.ย. 2564 มาอยู่ที่ 3,639.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.04 % โดยกลุ่มช่องที่มีมูลค่าสูงขึ้นมี 4 ช่องได้แก่ ช่อง 3 ช่องอมรินทร์ทีวี ช่อง 7 และ ช่อง PPTV โดยช่อง 7 เพิ่มขึ้นมากที่สุด 17.25 % ช่องอมรินทร์ทีวี เพิ่มขึ้น 1.64% ช่อง PPTV เพิ่มขึ้น 14.49% และ ช่อง 3 เพิ่มขึ้น 6.34% ส่วน ช่อง One ลดลงมากที่สุด 8.9% ช่องไทยรัฐทีวี ลดลง 3.80 % และ ช่อง MCOT ลดลง 6.41%

หมวดช่อง SD ซึ่งมีจำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 1,821.58ล้านบาท ลดลง 3.78 % จากเดือนเม.ย.2564 ที่มีมูลค่า 1,893.14ล้านบาท ซึ่งทุกช่องมีมูลค่าโฆษณาลดลง ยกเว้น Mono เพิ่มขึ้น 1.09% ช่อง GMM25 ลดลงมากที่สุด 10.95% ช่อง TRUE4U ลดลง 3.41% ช่อง 8 ลดลง10.36% และ ช่อง Workpoint ลดลง 7.45%

ช่องข่าวมีทั้งหมด 3 ช่องมีมูลค่ารวม 117.53ล้านบาท ลดลง 6.8 % จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 126.10ล้านบาท โดยช่องที่มีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้นได้แก่ ช่อง JKN เพิ่มขึ้น 17.89 % และช่องเนชั่นทีวี เพิ่มขึ้น 0.51% ส่วน TNN ลดลง 28.96%

สำหรับกลุ่มช่องสาธารณะ มีทั้งหมด 4 ช่อง ได้แก่ช่อง 5 ช่อง NBT ช่องไทยพีบีเอส และช่องทีวีรัฐสภา แต่นับมูลค่าแค่เพียงช่อง 5 และช่อง NBT ที่มีโฆษณาได้ มีมูลค่าโฆษณา 63.77ล้านบาท เพิ่มขึ้น 110.53 % จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 30.29ล้านบาท ทั้งนี้เดือนเม.ย.65 เป็นเดือนสุดท้ายที่กลุ่ม TOP News เข้ามาจัดรายการข่าวในช่อง 5

อย่างไรก็ตามหากแยกมูลค่าโฆษณาเป็น 2 กลุ่ม ผู้ประกอบการรายเก่า ช่องดั้งเดิม ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และ ช่อง NBT และ 12 ช่องผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่วงการเมื่อมีทีวีดิจิทัล พบว่า สัดส่วนมูลค่าโฆษณาของกลุ่มผู้ประการรายใหม่ 12 ช่องมีมูลค่าสูงกว่าช่องดั้งเดิม โดยในเดือนนี้ กลุ่ม 5 ช่องเดิมมีมูลค่าโฆษณา 2,530.51ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.49% จากเดือนเม.ย. ปี 64 ที่มีมูลค่ารวม 2,290.31ล้านบาท ทั้งช่อง 3 และ ช่อง 7 นั้นเป็น 2 ช่องใหญ่ที่สุดที่กวาดมูลค่าโฆษณาสูงสุด โดยช่อง 3 และช่อง 7 มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 56.92% และ 35.02% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด สองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณาเป็นสัดส่วนถึง 91.94% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด
ส่วน 12 ช่องใหม่มีมูลค่ารวม 3,111.62ล้านบาท ลดลงจาก 3,257.11ล้านบาท หรือลดลง 4.47% ในส่วน 12 ช่องใหม่ช่อง ONE  Workpoint และช่อง MONO มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง22.78% 13.57% และ 30.26% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด ทั้งสามช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 66.61 %ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด
อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่าง ๆ ของแต่ละช่อง
Tagged