ข้อมูลการใช้งบโฆษณา พ.ค.65

มูลค่าโฆษณา

นีลเส็น เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงมกราคมถึงพฤษภาคมปี 2022 มูลค่าเม็ดเงินสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่าอยู่ที่ 48,465 ล้านบาท ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 55% ขณะที่ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น +13.48% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ภาพรวมใช้เม็ดเงินโฆษณาปี 2022 ช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม อุตสาหกรรมได้แก่ กลุ่ม Media & Marketing มูลค่า 2,482 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +29%, กลุ่มท่องเที่ยว (Travel) มูลค่า 666 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +43% ขณะที่กลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 2,452 ล้านบาทลดลง -12%

Tagged