มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือน พ.ค.2565

มูลค่าโฆษณา รายได้ทีวีดิจิทัล

 

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณา ช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือน พ.ค. 2565 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 5,626.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.34% เมื่อเทียบกับเดือนพ.ค.2564 ซึ่งมีมูลค่ารวม 5,445.33 ล้านบาท
มูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตจาก กสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD จำนวน 7 ช่องมีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นจาก 3,326.37 ล้านบาท ในเดือน พ.ค. 2564 มาอยู่ที่ 3,594.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.06 % โดยกลุ่มช่องที่มีมูลค่าสูงขึ้นมี 5 ช่องได้แก่ ช่อง 3 ช่องอมรินทร์ทีวี ช่อง 7 ช่องไทยรัฐทีวี และช่อง PPTV โดยช่อง อมรินทร์ทีวี เพิ่มขึ้นมากที่สุด 106.99% ช่อง 7 เพิ่มขึ้น 13.81% ช่อง PPTV เพิ่มขึ้น 2.46% ช่องไทยรัฐทีวี เพิ่มขึ้น 19.66% และ ช่อง 3 เพิ่มขึ้น 6.28% ส่วน ช่อง One ลดลงมากที่สุด 10.38% และ ช่อง MCOT ลดลง 5.43%

หมวดช่อง SD ซึ่งมีจำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 1,814.84 ล้านบาท ลดลง 2.42 % จากเดือนพ.ค.2564 มูลค่า 1,859.85 ล้านบาท ซึ่งทุกช่องมีมูลค่าโฆษณาลดลง ยกเว้น Mono เพิ่มขึ้น 4.10% ช่อง 8 ลดลงมากที่สุด 15.42% ช่อง TRUE4U ลดลง 4.46% ช่อง GMM25 ลดลง 8.46% ส่วนช่อง Workpoint ลดลง 6.70%

ช่องข่าวมีทั้งหมด 3 ช่องมีมูลค่ารวม 124.70 ล้านบาท ลดลง 18.17 % จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 152.40 ล้านบาท โดยช่องที่มีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้นได้แก่ช่อง JKN ลดลง 30.44 % และช่องเนชั่นทีวี เพิ่มขึ้น 8.48% ส่วนช่อง TNN ลดลง 23.83%

สำหรับกลุ่มช่องสาธารณะ มีทั้งหมด 4 ช่อง ได้แก่ช่อง 5 ช่อง NBT ช่องไทยพีบีเอสและช่อง T-Sports แต่นับมูลค่าแค่เพียงช่อง 5 และช่อง NBT ที่มีโฆษณาได้ มีมูลค่าโฆษณา 52.52ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.20 % จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 33.41 ล้านบาท

 

อย่างไรก็ตามหากแยกมูลค่าโฆษณาเป็น 2 กลุ่ม ผู้ประกอบการรายเก่า ช่องดั้งเดิม ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และ ช่อง NBT และ 12 ช่องผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่วงการเมื่อมีทีวีดิจิทัล พบว่า สัดส่วนมูลค่าโฆษณาของกลุ่มผู้ประการรายใหม่ 12 ช่องมีมูลค่าสูงกว่าช่องดั้งเดิม โดยในเดือนนี้ กลุ่ม 5 ช่องเดิมมีมูลค่าโฆษณา 2,338.17ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.59% จากเดือนพ.ค. ปี 64 ที่มีมูลค่ารวม 2,153.25 ล้านบาท ทั้งช่อง 3 และ ช่อง 7 นั้นเป็น 2 ช่องใหญ่ที่สุดที่กวาดมูลค่าโฆษณาสูงสุด โดยช่อง 3 และช่อง 7 มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 59.19% และ 32.49% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด สองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณาเป็นสัดส่วนถึง 91.68% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด

 

ส่วน 12 ช่องใหม่มีมูลค่ารวม 3,248.40ล้านบาท เพิ่มขึ้น จาก 3,218.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.92% ในส่วน 12 ช่องใหม่ช่อง ONE  ช่อง Workpoint และช่อง MONO มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง21.89% 12.52% และ 29.40% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด ทั้งสามช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 63.81 %ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด

 

อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่าง ๆ ของแต่ละช่อง
Tagged