วิเคราะห์สถานการณ์ งบโฆษณา “สื่อนอกบ้าน” ในรอบ 13 ปี (ปี 2552-2564)

What's new ผลประกอบการ มูลค่าโฆษณา รวมเรื่องเด่น รายได้ทีวีดิจิทัล

จากการระบาดหนักของ COVID-19 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การใช้ชีวิตนอกบ้านของผู้คนมีข้อจำกัดมากขึ้น

แล้วสื่อนอกบ้าน หรือ Out of Home Media ได้รับผลกระทบหรือไม่ อย่างไร จากเหตุการณ์นี้

อ่านบทวิเคราะห์สถานการณ์มูลค่าโฆษณาของสื่อนอกบ้านได้ที่
https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/650700000001.pdf

Tagged