เรตติ้งช่องทีวีดิจิทัลแยกกลุ่มเป้าหมาย ประจำเดือน พ.ค.65 

เรตติ้งทีวีดิจิทัลแยกกลุ่ม เรตติ้งประจำเดือน
เรตติ้งช่องทีวีดิจิทัลประจำเดือน พ.ค.65 แบบแยกกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 3 กลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มผู้ชมทั่วประเทศ อายุ 4 ปีขึ้นไป เรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศในกลุ่มผู้ชมอายุ 15 ปีขึ้นไป ในกลุ่มคนเมือง หรือ BU 15+  และเรตติ้งเฉลี่ยกลุ่มผู้ชมผู้หญิงทั่วประเทศอายุ 15 ปีขึ้นไป หรือ F15+ เพื่อให้เห็นความแตกต่างของฐานผู้ชมของแต่ละช่องทีวีดิจิทัลแบบแยกกลุ่มให้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
***nbt หยุดวัดเรตติ้ง วันที่ 11 พ.ค.65
Tagged