มูลค่าโฆษณาสื่อเดือน เม.ย.65

มูลค่าโฆษณา

นีลเส็น เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงมกราคมถึงเมษายนปี 2022 มูลค่าเม็ดเงินสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่าอยู่ที่ 38,103 ล้านบาท ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 54% ขณะที่ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น +5.12% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ภาพรวมใช้เม็ดเงินโฆษณาปี 2022 ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน อุตสาหกรรมได้แก่ กลุ่มค้าปลีก (Retail Shop/Food Outlets) มูลค่า 3,794 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +4%, กลุ่ม Media & Marketing มูลค่า 1,966 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +27% ขณะที่กลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 1,974 ล้านบาทลดลง -18%

ในส่วนของบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในปี 2022 โดย 3 ลำดับแรกได้แก่

บริษัท NESTLE(THAI) CO.,LTD. มูลค่า 1,063 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว -6% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือ เอส-26 โกลด์ โปรเกส มี สฟิงโกไมอีลินพลัส ทางสื่อทีวีมูลค่า 30 ล้านบาท รองลงมาคือ เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู มีซองนี้ ทุกช่วงเวลาก็หอม ทางสื่อทีวีมูลค่า 24 ล้านบาท

บริษัท PROCTER & GAMBLE (THAILAND) มูลค่า 821 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +1% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนเมษายนที่ผ่านมา คือ พริงเกิลส์ แค่เปิด ปังสุด หยุดไม่อยู่ ทางสื่อทีวีมูลค่า 23 ล้านบาท รองลงมาคือ ออรัลบี พิสูจน์แล้วว่าอ่อนโยนต่อผิวฟัน ทางสื่อทีวีมูลค่า 22 ล้านบาท

Tagged