มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือน มิ.ย.2565 ลดลง ทุกช่อง

มูลค่าโฆษณา

 

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณาช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือน มิ.ย. 2565 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 5,172.57ล้านบาท ลดลง 2.43% เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย.2564 ซึ่งมีมูลค่ารวม 5,301.60ล้านบาท

มูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตจาก กสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD จำนวน 7 ช่องมีมูลค่าโฆษณาลดลงจาก 3,265.28 ล้านบาท ในเดือน มิ.ย. 2564 มาอยู่ที่ 3,256.01 ล้านบาท หรือลดลง 0.28 % โดยกลุ่มช่องที่มีมูลค่าสูงขึ้นมี 3 ช่องได้แก่ ช่อง 3 ช่องอมรินทร์ทีวี และ ช่อง 7 โดยช่องอมรินทร์ทีวี เพิ่มขึ้นมากที่สุด 113.98 % ช่อง 7 เพิ่มขึ้น 5.20% และ ช่อง 3 เพิ่มขึ้น 0.18% ส่วน ช่อง PPTV ลดลงมากที่สุด 34.80% ช่องไทยรัฐทีวี ลดลง 0.41 % ช่อง One ลดลง 12.74 % และ ช่อง MCOT ลดลง 26.72%

หมวดช่อง SD ซึ่งมีจำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 1,697.54ล้านบาท ลดลง 2.74% จากเดือนมิ.ย. 2564 ที่มีจำนวน 7 ช่อง มูลค่า 1,745.09 ล้านบาท ซึ่งทุกช่องมีมูลค่าโฆษณาลดลง ยกเว้นช่อง Mono เพิ่มขึ้น 1.09% และช่อง True4U เพิ่มขึ้น 9.06% ช่อง Workpoint ลดลงมากที่สุด 10.26% ช่อง 8 ลดลง 8.66% ส่วน ช่อง GMM25 ลดลง 4.26%

ช่องข่าวมีทั้งหมด 3 ช่องมีมูลค่ารวม 126.30ล้านบาท ลดลง 16.67 % จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 151.57 ล้านบาท โดยช่องที่มีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้นได้แก่ช่องเนชั่นทีวี เพิ่มขึ้น 0.78 % ส่วนช่อง TNN ลดลง 13.53% และช่อง JKN18 ลดลง 50.99%

สำหรับกลุ่มช่องสาธารณะ มีทั้งหมด 6 ช่อง ได้แก่ช่อง 5 ช่อง NBT ช่องไทยพีบีเอส ช่อง ALTV ช่อง T-Sports และช่องทีวีรัฐสภา แต่นับมูลค่าแค่เพียงช่อง 5 และช่อง NBT ที่มีโฆษณาได้ มีมูลค่าโฆษณา 50.56ล้านบาท ลดลง 22.85 % จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่ารวม 65.52ล้านบาท

อย่างไรก็ตามหากแยกมูลค่าโฆษณาเป็น 2 กลุ่ม ผู้ประกอบการรายเก่า ช่องดั้งเดิม ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และ ช่อง NBT และ 12 ช่องผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่วงการเมื่อมีทีวีดิจิทัล พบว่า สัดส่วนมูลค่าโฆษณาของกลุ่มผู้ประการรายใหม่ 12 ช่องมีมูลค่าสูงกว่าช่องดั้งเดิม โดยในเดือนนี้ กลุ่ม 5 ช่องเดิมมีมูลค่าโฆษณา 2,114.81ล้านบาท ลดลง 0.99% จากเดือนมิ.ย.ปี 64 ที่มีมูลค่ารวม 2,135.85ล้านบาท ทั้งช่อง 3 และ ช่อง 7 นั้นเป็น 2 ช่องใหญ่ที่สุดที่กวาดมูลค่าโฆษณาสูงสุด โดยช่อง 3 และช่อง 7 มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 59.52% และ 32.59% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด สองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณาเป็นสัดส่วนถึง 92.12% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด
ส่วน 12 ช่องใหม่มีมูลค่ารวม 3,015.60ล้านบาท ลดลงจาก 3,091.62 ล้านบาท หรือลดลง 2.16% ในส่วน 12 ช่องใหม่ช่อง ONE  Workpoint และช่อง MONO มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง22.04% 11.97% และ 29.70% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด ทั้งสามช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 63.71 %ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด
อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่าง ๆ ของแต่ละช่อง

Tagged