มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือนส.ค.63 ลดอีก : หมวดช่อง SD และช่องข่าวมีมูลค่าโฆษณา เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบหลายเดือน

มูลค่าโฆษณา

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณา ช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือนส.ค.2563 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 5,423.35 ล้านบาท ลดลง 4.51 % เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค. ปี 2562 ซึ่งมีมูลค่ารวม 5,679.20 ล้านบาท ทั้งนี้เดือนส.ค. ยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และเป็นเดือนที่มีเหตุการณ์ทางการเมือง การชุมนุมจำนวนมาก

มูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตจากกสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD ทั้งหมด 7 ช่อง มีประมาณการมูลค่าโฆษณาลดลงจาก 3,603.09 ล้านบาท ในเดือนส.ค 2562 มาอยู่ที่ 3,543.22 ล้านบาท ลดลง 1.66 % ลดลงไม่มากนัก โดยกลุ่มช่องที่มีมูลค่าสูงขึ้นมี 2 ช่องได้แก่ ช่อง One และ ช่องไทยรัฐทีวี โดยช่อง One เพิ่มขึ้นมากที่สุด 110% และ ช่องไทยรัฐทีวี เพิ่มขึ้นมาก 98.61% ส่วน ช่อง 7ลดลง 19.68 % และ ช่อง 3 ลดลง 8.09%

หมวดช่อง SD ซึ่งมีจำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 1,706.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.32 %จากเดือนส.ค.2562 ที่มีจำนวน 7 ช่อง มูลค่า 1,561.42 ล้านบาท มูลค่าโฆษณารวมช่อง SD เป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบหลายเดือน ซึ่งช่องที่มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นมี 3 ช่องได้แก่ ช่อง GMM25 ช่อง Workpoint และช่อง Mono เพิ่มขึ้น 93.33% 5.2% และ 141.85 % ตามลำดับ ส่วน ช่อง 8 ลดลงมากที่สุด 52.10%

ช่องข่าวมีทั้งหมด 3 ช่อง มีมูลค่ารวม 135.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.15 % จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 105.80 ล้านบาท จากจำนวน 6 ช่อง โดยช่องที่มีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้นได้แก่ เนชั่นทีวี และนิวทีวี เพิ่มขึ้น 35.45 % และ 605 % ตามลำดับ

สำหรับกลุ่มช่องสาธารณะ มีทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ช่อง 5 ช่อง NBT และช่องไทยพีบีเอส แต่นับมูลค่าแค่เพียงช่อง 5 และช่อง NBT ที่มีโฆษณาได้ มีมูลค่าโฆษณาเพียงแค่ 37.64 ล้านบาท ลดลงถึง 895 % จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 374.80 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจมีผลต่อโฆษณาของกลุ่มภาคเอกชนที่ลดการใช้เงินในช่องสาธารณะของรัฐอย่างมาก

ถึงแม้มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลรวมเดือนส.ค.63 ลดลง 4.51 % แต่มีอัตราส่วนการลดลงที่น้อยลงมากเมื่อเปรียบเทียบเดือน ก.ค.63 และ เดือน ก.ค.62 ที่ลดลง 12.34 % ถ้าแบ่งตามหมวดธุรกิจ กลุ่มช่อง HD ลดลง 7.99 % หมวดช่อง SD ลดลง 1.68 % และ ช่องข่าวลดลง 9.13 % เมื่อดูจากมูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือนส.ค. 63 ที่ลดลงไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบเดือนส.ค. ปีก่อน หมวดช่อง SD และ ช่องข่าวมีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบหลายเดือน อาจจะเป็นช่วงที่เริ่มมีการใช้เงินโฆษณาเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นการเก็บข้อมูลจาก Spot โฆษณาที่ออกอากาศในทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นของแต่ละสถานี ดังนั้นมูลค่าของรายได้จากค่าโฆษณาจริงของแต่ละช่องจะลดลงมากกว่านี้ แต่สถานการณ์มูลค่าโฆษณาในเดือนส.ค.นี้ ก็แสดงให้เห็นว่า เริ่มมีการใช้เงินโฆษณาสินค้ามากขึ้นในกลุ่มช่องธุรกิจ และเห็นได้ว่าช่องเหล่านี้ลงรายการใหม่อย่างต่อเนื่อง และลดรายการรีรันลง

Tagged