มูลค่าโฆษณาตลาดทีวีดิจิทัลเดือนม.ค.63 น้ำหนักเทไปที่กลุ่มช่อง HD

มูลค่าโฆษณา

 

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณาของทุกช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือนม.ค.2563 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 4,692.70 ล้านบาท

ในระดับใกล้เคียงกับเดือนม.ค.ปี 2562 ที่มีมูลค่ารวม 4,681.71 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแค่ 0.23% เท่านั้น โดยที่มูลค่าส่วนใหญ่อยู่ที่กลุ่มช่อง HD ที่คิดเป็น 65.67% ของมูลค่ารวมทั้งเดือน

กลุ่มช่อง HD มีทั้งหมด 7 ช่อง แต่ช่องที่มีประมาณการมูลค่าโฆษณาเติบโตในเดือนม.ค.นี้มีทั้งหมด 5 ช่อง ได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง One ช่องไทยรัฐทีวี และช่องอมรินทร์ทีวี โดยที่ทั้ง 7 ช่องกลุ่ม HD มีมูลค่าโฆษณารวมทั้งเดือนอยู่ที่ 3,081.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วที่มีมูลค่าอยู่ที่ 2,881.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.93%

ส่วนกลุ่มช่อง SD ที่มีทั้งหมด 5 ช่องเมื่อเทียบกับเดือนม.ค.ปีที่แล้วที่มีอยู่ทั้งหมด 7 ช่อง มูลค่าโฆษณาจึงลดลง 10.07% โดยมีมูลค่าปีนี้อยู่ที่ 1,155.89 ล้านบาท จาก 5 ช่องที่เหลืออยู่ ได้แก่ ช่อง 8 ช่องเวิร์คพอยท์ ช่อง Mono ช่อง True4U และ ช่อง GMM25

กลุ่มช่องข่าว ลดลงจาก 6 ช่องในเดือนม.ค.ปี 2562 มาอยู่เพียง 3 ช่อง เนชั่นทีวี ช่อง TNN และช่อง New TV มีมูลค่าลดลงถึง 41.22% โดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 120.85 ล้านบาท

แต่กลุ่มช่องสาธารณะจำนวน 2 ช่องที่มีโฆษณาได้ ได้แก่ช่อง 5 และช่อง NBT มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น 27.09% จากมูลค่า 263.11 ล้านบาทในเดือนม.ค.62 มาอยู่ที่ 334.39 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่างๆของแต่ละช่อง ซึ่งมูลค่าของรายได้จากโฆษณาจริงของแต่ละช่องจะลดลงมากกว่านี้มาก ซึ่งต้องรอการรายงานผลประกอบการของแต่ละบริษัททั้งที่ตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ตัวเลขประมาณการมูลค่าโฆษณานี้ แสดงให้เห็นว่ามูลค่าโฆษณาในทีวีดิจิทัลไม่ได้เติบโตสูงเหมือนในอดีต จากการแข่งขันของธุรกิจให้บริการคอนเทนต์ที่มีหลากหลายช่องทาง ตามทิศทางเทคโนโลยี ซึ่งรายได้ค่าโฆษณามีการกระจายไปสู่ช่องทางออนไลน์ และ OTT มากขึ้นเรื่อยๆ ที่ผ่านมาจึงได้เห็นผู้ประกอบการทีวี มีการปรับกลยุทธ์รับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

Tagged