มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือน ม.ค.64 กว่า 4.7 พันล้านบาท

มูลค่าโฆษณา รายได้ทีวีดิจิทัล

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณา ช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือนม.ค.2564 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 4,739.85ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.01 % เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 2563 ซึ่งมีมูลค่ารวม 4,692.37 ล้านบาท ทั้งนี้เดือนม.ค. ยังเป็นเดือนที่ยังคงได้รับผลกระทบ จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่เริ่มมาจากแรงงานต่างชาติในสมุทรสาคร และ รัฐบาลได้มีมาตราการเข้มข้นในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง โรงเรียนส่วนใหญ่ปิดจนถึงสิ้นเดือนม.ค จากข้อมูลพบว่ากลุ่มช่องข่าวที่มีเรตติ้งดีขึ้น มีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้นด้วย

มูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตจาก กสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD 7 ช่องมีมูลค่าโฆษณาลดลงจาก 3,081.76 ล้านบาท ในเดือน ม.ค. 2563 มาอยู่ที่ 2,938.11 ล้านบาท ลดลง 4.66 % โดยกลุ่มช่องที่มีมูลค่าสูงขึ้นมี 5 ช่องได้แก่ ช่องOne ช่องอมรินทร์ทีวี ช่อง 3 ช่อง PPTV และ ช่องไทยรัฐทีวี โดยช่องไทยรัฐทีวี เพิ่มขึ้นมากที่สุด 111.28 % ช่องอมรินทร์ทีวี เพิ่มขึ้น 10.19% และ ช่อง One เพิ่มขึ้น 43.34% ส่วน ช่อง 7 ลดลง 26.16% ส่วน ช่อง MCOT ลดลงมากที่สุด 77.57%ช่อง 3 เพิ่มขึ้น 5.55%

หมวดช่อง SD ซึ่งมีจำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 1,640.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.97 % จากเดือนม.ค. 2563 มูลค่า1,155.56 ล้านบาท มูลค่าโฆษณารวมช่อง SD เป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน ซึ่งช่องที่มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นมี 3 ช่องได้แก่ ช่อง GMM25 ช่อง Workpoint และช่อง Mono เพิ่มขึ้น 185.16% 31.81%และ 170.81 % ตามลำดับ ส่วน ช่อง 8 ลดลงมากที่สุด 51.27%

ช่องข่าวมีทั้งหมด 3 ช่องมีมูลค่ารวม 132.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.17 % จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 120.65 ล้านบาท โดยช่องที่มีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้นได้แก่ เนชั่นทีวี และTNN เพิ่มขึ้น 28.17 และ 4.42 % ตามลำดับ ส่วน นิวทีวีมูลค่าโฆษณาลดลง19.27%

สำหรับกลุ่มช่องสาธารณะ มีทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ช่อง 5 ช่อง NBTและช่องไทยพีบีเอส แต่นับมูลค่าแค่เพียงช่อง 5 และช่อง NBT ที่มีโฆษณาได้ มีมูลค่าโฆษณา 28.76 ล้านบาท ลดลง 91.40 % จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 334.38 ล้านบาท

ถึงแม้มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลรวมเดือน ม.ค. 2564 เพิ่มขึ้น 1.01 % แต่ถ้าแบ่งตามหมวดธุรกิจ กลุ่มช่อง HD ลดลง 4.66 % หมวดช่อง SD เพิ่มขึ้น 41.97 % และ ช่องข่าวเพิ่มขึ้น 9.71 % โดยครึ่งแรกของเดือนส่วนใหญ่ช่องทีวีดิจิทัลใส่รายการรีรันลงผัง

อย่างไรก็ตามหากแยกมูลค่าโฆษณาเป็น 2 กลุ่ม ผู้ประกอบการรายเก่า ช่องดั้งเดิม ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และ ช่อง NBT และ 12 ช่องผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่วงการเมื่อมีทีวีดิจิทัล พบว่า สัดส่วนมูลค่าโฆษณาของกลุ่มผู้ประการรายใหม่ 12 ช่องมีมูลค่าสูงกว่าช่องดั้งเดิม และ มีอัตราการเติบโตของมูลค่าโฆษณาสูงกว่า โดยในเดือนนี้ กลุ่ม 5 ช่องเดิมมีมูลค่าโฆษณา 1,900.77ล้านบาท ลดลง 29.41% จากเดือนม.ค. ปี 63 ที่มีมูลค่ารวม 2,692.86 ล้านบาท การลดลงของมูลค่าโฆษณาในกลุ่มช่องเดิมนั้น มาจากการลดลงอย่างมากในช่องหน่วยงานรัฐทั้งหมด ตั้งแต่ช่อง 5 ช่อง 9 และช่อง NBT ส่วนช่องใหญ่ 2 ช่อง ทั้งช่อง 3 มีมูลค่าโฆษณา ส่วนช่อง 7 นั้นมีสัดส่วนลดลง แต่ก็ยังเป็น 2 ช่องใหญ่ที่สุดที่กวาดมูลค่าโฆษณาสูงสุด โดยช่อง 3 และช่อง 7 มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 62.26% และ 31.05% ของมูลค่าโฆษณาในกลุ่มช่องเก่า ส่วน 12 ช่องใหม่มีมูลค่ารวม 2,839.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,999.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 41.98% ในส่วน 12 ช่องใหม่ช่อง ONE และช่อง MONO มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง24.80% และ 27.49% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด สองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 52.30%ของมูลค่าโฆษณาในกลุ่มช่องใหม่ อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่าง ๆ ของแต่ละช่อง ซึ่งมูลค่าของรายได้จากโฆษณาจริงของแต่ละช่องจะลดลงมากกว่านี้ ซึ่งสถานการณ์ในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมานี้ ยังพบว่ารายได้จากค่าโฆษณาในธุรกิจทีวียังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

Tagged