“เม็ดเงินโฆษณาสื่อ ม.ค.65”

มูลค่าโฆษณา

นีลเส็น เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงมกราคมปี 2022 ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่าอยู่ที่ 8,349 ล้านบาท ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 54% ขณะที่ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในเดือนมกราคมลดลง -1% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

 

ภาพรวมใช้เม็ดเงินโฆษณาปี 2022 ช่วงเดือนมกราคม อุตสาหกรรมได้แก่ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electrical Products) มูลค่า 125 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +45%,กลุ่มท่องเที่ยว (Travel) มูลค่า 115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +22%
ขณะที่กลุ่มโทรคมนาคม (Telecommunication) มูลค่า 316 ล้านบาทลดลง -21%

ในส่วนของบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในปี 2022 โดย 3 ลำดับแรกได้แก่ 

  1. บริษัท NESTLE(THAI) CO.,LTD. มูลค่า 275 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว -7% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนมกราคมที่ผ่านมาคือ #แม็กกี้ถูกใจแม่รู้ใจลูก ทางสื่อทีวีมูลค่า 31
    ล้านบาท รองลงมาคือ เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บรู มีซองนี้ ทุกช่วงเวลาก็หอม ทางสื่อทีวีมูลค่า 25 ล้านบาท
  2. บริษัท MONO SHOPPING CO.,LTD. มูลค่า 195 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว -1% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนมกราคมที่ผ่านมาคือ ไม่ว่าจะทำเมนูไหนก็รวดเร็วทันใจด้วย
    เตาแก๊สเดนป้า ทางสื่อทีวีมูลค่า 31 ล้านบาท รองลงมาคือ ดูแลและรักษาความสะอาดพื้นรถด้วย คอสโม่ ทางสื่อทีวีมูลค่า 28 ล้านบาท
  3. บริษัท PROCTER & GAMBLE (THAILAND) มูลค่า 194 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว -13% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนมกราคมที่ผ่านมา คือ ออรัลบี พิสูจน์แล้วว่าอ่อนโยนต่อผิวฟัน ทางสื่อทีวีมูลค่า 24 ล้านบาท รองลงมาคือ แพนทีน #ผมพร้อมก็พร้อมไปต่อ ทางสื่อทีวีมูลค่า 22 ล้านบาท
Tagged