มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือนมิ.ย.63 ลดลง ทุกหมวดธุรกิจ ถึงแม้จะมีมาตราการผ่อนคลายระยะ 3 และ 4

รวมเรื่องเด่น

 

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณา 18 ช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือนมิ.ย.2563 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 4,317.88 ล้านบาท ลดลง 27.23% เมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย.ปี 2562 ซึ่งมีมูลค่ารวม 5,933.97 ล้านบาท ทั้งนี้เดือนมิ.ย ยังเป็นเดือนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตราการระยะ 3 ต้นเดือนมิ.ย และระยะ 4 กลางเดือนมิ.ย.

มูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตจากกสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD 7 ช่องมีมูลค่าโฆษณาลดลง จาก 3,792.26 ล้านบาท ในเดือนมิ.ย.62 มาอยู่ที่ 2,910.39 ล้านบาท ลดลง 23.25 % โดยกลุ่มช่องที่มีมูลค่าสูงขึ้นมี 2 ช่องได้แก่ ช่อง One และ ช่องไทยรัฐทีวี โดยช่อง One เพิ่มขึ้นมากที่สุด 98.66% ส่วน ช่อง 7 ลดลงมากที่สุด 47.25 % ช่อง 3 ลดลง 23.59 %

หมวดช่อง SD ซึ่งมีจำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 1,249.89 ล้านบาท ลดลง 21.03 % จากเดือนมิ.ย.ปี 62 ที่มีจำนวน 7 ช่อง มูลค่า 1,582.67 ล้านบาท ซึ่งช่องที่มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นมี 2 ช่องได้แก่ ช่อง GMM25 และช่องMono เพิ่มขึ้น 50.88% และ 40.35 % ตามลำดับ ส่วน ช่อง 8 ลดลงมากที่สุด 58.45%

ช่องข่าวมีทั้งหมด 3 ช่องมีมูลค่ารวม 119.58 ล้านบาท ลดลง 41.84 % จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 205.61 ล้านบาท จากจำนวน 6 ช่อง โดยช่องที่มีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้นได้แก่ เนชั่นทีวี และ New 18 เพิ่มขึ้น 22.58 % และ 148.08 % ตามลำดับ

สำหรับกลุ่มช่องสาธารณะ มีทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ช่อง 5 ช่อง NBT และช่องไทยพีบีเอส แต่นับมูลค่าแค่เพียงช่อง 5 และช่อง NBT ที่มีโฆษณาได้ มีมูลค่าโฆษณารวม 2 ช่องเพียง 38.02ล้านบาท ลดลง 87.70 % จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 309.23ล้านบาท

อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่างๆของแต่ละช่อง ซึ่งมูลค่าของรายได้จากโฆษณาจริงของแต่ละช่องจะลดลงมากกว่านี้ ซึ่งสถานการณ์ในเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมานี้ ยังพบว่ารายได้จากค่าโฆษณาในธุรกิจทีวียังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่ออุตสาหกรรมทีวีทั้งระบบด้วย

Tagged