โฆษณาทีวีดิจิทัลเดือน มิ.ย.2564 เพิ่มขึ้น 21.07 %

มูลค่าโฆษณา

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณา ช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือน มิ.ย.2564 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 5,233.82ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.07 % เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. 2563 ซึ่งมีมูลค่ารวม 4,323.01ล้านบาท ทั้งนี้เดือน มิ.ย. ยัง เป็นเดือนที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ละรอกใหม่ที่การการระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็วกระจายไปทั่วประเทศ รัฐบาลได้มีมาตรการเข้มข้นในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ปิดพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง เดือน มิ.ย. เป็นเดือนที่มีการปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศ

มูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตของกสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD จำนวน 7 ช่องมีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นจาก 2,913.92 ล้านบาท ในเดือน มิ.ย. 2563 มาอยู่ที่3,269.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.19 % มูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นทุกช่องยกเว้นช่อง One โดยกลุ่มช่องที่มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างโดดเด่นมี 4 ช่องได้แก่ ช่อง PPTV ช่องอมรินทร์ทีวี ช่อง 9 และ ช่องไทยรัฐทีวี โดยช่อง PPTV เพิ่มขึ้นมากที่สุด 124.21 % ช่องอมรินทร์ทีวี เพิ่มขึ้น 32.56% ช่อง 9 เพิ่มขึ้น 42.40% และ ส่วน ช่องไทยรัฐทีวี เพิ่มขึ้น 28.05%ส่วนช่อง Oneลดลง 4.77%

หมวดช่อง SD ซึ่งมีจำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 1,748.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.69% จากเดือน มิ.ย. 2563 มูลค่า 1,251.43 ล้านบาท มูลค่าโฆษณารวมช่อง SD เป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 11 ต่อเนื่องกัน ซึ่งช่องที่มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นมี 4 ช่องได้แก่ ช่องGMM25 ช่อง Workpoint ช่อง True4U และช่อง Mono เพิ่มขึ้น 26.91% 21.87% 7.63% และ 21.87 % ตามลำดับ ส่วน ช่อง 8 ลดลง 19.21%

ช่องข่าวมีทั้งหมด 3ช่องมีมูลค่ารวม 151.92ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.51 % จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 119.85 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ต่อเนื่องกันจากจำนวน 3 ช่อง โดยทุกช่องมีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้นช่อง JKN18 ช่องเนชั่นทีวี และช่อง TNN เพิ่มขึ้น 102.03 % 4.15% และ 27.70 % ตามลำดับ

สำหรับกลุ่มช่องสาธารณะ มีทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ช่อง 5 ช่อง NBT และช่องไทยพีบีเอส แต่นับมูลค่าแค่เพียงช่อง 5 และช่อง NBT ที่มีโฆษณาได้ มูลค่าโฆษณาช่องสาธารณะเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนแรก 71.57 % มีมูลค่าโฆษณารวม 65.28ล้านบาท จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 38.06 ล้านบาท โดยช่อง NBTมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่ช่อง 5 ลดลง ทั้งนี้ในเดือนนี้ช่อง NBT ได้รับสิทธิในการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร

อย่างไรก็ตามหากแยกมูลค่าโฆษณาเป็น 2 กลุ่ม ผู้ประกอบการรายเก่า ช่องดั้งเดิม ประกอบด้วยช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และ ช่อง NBT และ 12 ช่องผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่วงการเมื่อมีทีวีดิจิทัล พบว่า สัดส่วนมูลค่าโฆษณาของกลุ่มผู้ประการรายใหม่ 12 ช่องมีมูลค่าสูงกว่าช่องดั้งเดิม และ มีอัตราการเติบโตของมูลค่าโฆษณาสูงกว่า โดยในเดือนนี้ กลุ่ม 5 ช่องเดิมมีมูลค่าโฆษณา 2,139.78บาท เพิ่มขึ้น 15.78% จากเดือนมิ.ย.  ปี 63 ที่มีมูลค่ารวม 1,848.10ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของมูลค่าโฆษณาในกลุ่มช่องเดิมนั้น มาจากการเพิ่มขึ้นโฆษณา2 ช่องใหญ่ที่สุดที่กวาดมูลค่าโฆษณาสูงสุด ช่อง 3 และ ช่อง  7  โดยช่อง 3 และช่อง 7 มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง58.72% และ 30.80% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมดสองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 89.53% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด

ส่วน 12 ช่องใหม่มีมูลค่ารวม 3,094.04ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,474.91ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 25.02% ในส่วน 12 ช่องใหม่ช่อง ONE และช่อง MONOมีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 24.59 % และ 28.68% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด สองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 53.28% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด

อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่าง ๆ ของแต่ละช่อง ซึ่งมูลค่าของรายได้จากโฆษณาจริงของแต่ละช่องจะลดลงมากกว่านี้ซึ่งสถานการณ์ในเดือนมิ.ย.เป็นเดือนที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่อย่างต่อเนื่อง

Tagged