มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัล มี.ค.64 รวม 5,849.36 ล้านบาท ดีสุดในไตรมาสแรก

มูลค่าโฆษณา รายได้ทีวีดิจิทัล

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณา  ช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือนมี.ค.2564 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 5,849.36  ล้านบาท  ลดลง 2.47 % เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค 2563 ซึ่งมีมูลค่ารวม 5,997.32 ล้านบาท  แต่ดีกว่าเดือนก.พ.2564 ที่ผ่านมา ที่มีประมาณการรายได้โฆษณารวม 4,809.04 ล้านบาท ซึ่งช่วงเดือนมี.ค.จะเป็นช่วงที่มีโฆษณามากที่สุดในไตรมาสแรกของปี ก่อนที่จะเข้าช่วงวันหยุดยาวเดือนเม.ย.ที่โฆษณาอาจจะลดลง

มูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตจากกสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD จำนวน 7 ช่อง มีมูลค่าโฆษณาลดลงจาก 4,027.58 ล้านบาท ในเดือน มี.ค 2563 มาอยู่ที่3,676.33 ล้านบาท ลดลง 8.72 % โดยกลุ่มช่องที่มีมูลค่าสูงขึ้นมี 4 ช่องได้แก่ ช่อง One  ช่องอมรินทร์ทีวี    ช่อง PPTV และ ช่องไทยรัฐทีวี  โดยช่อง ไทยรัฐทีวี เพิ่มขึ้นมากที่สุด 72.95 % ช่องอมรินทร์ทีวี เพิ่มขึ้น 53.84 % และ ช่อง One เพิ่มขึ้น 39.82 %  ส่วน ช่อง 7  ลดลง 30.86 % ส่วน ช่อง MCOT ลดลงมากที่สุด 71.49 % และช่อง 3  ลดลง 4.5 %

หมวดช่อง SD จำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 2,010.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.27 % จากเดือน มี.ค. 2563  ที่มีมูลค่า 1,531.32 ล้านบาท มูลค่าโฆษณารวมช่อง SD เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งช่องที่มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นมี 3 ช่องได้แก่ ช่อง GMM25 ช่อง Workpoint และช่อง Mono เพิ่มขึ้น 95.64 % 9.54 %  และ 215.69 % ตามลำดับ ส่วน ช่อง 8 ลดลงมากที่สุด 59.56 %

ช่องข่าวมีทั้งหมด 3  ช่องมีมูลค่ารวม 126.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.47 % จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 124.32 ล้านบาท โดยช่องที่มีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้นได้แก่ เนชั่นทีวี และช่อง TNN เพิ่มขึ้น 3.99 และ 6.78 % ตามลำดับ ส่วน NEW 18 ซึ่งเป็นช่วงเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ JKN เช่าเวลา มีมูลค่าโฆษณาลดลง 13.52 %

สำหรับกลุ่มช่องสาธารณะ มีทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ ช่อง ททบ.5 ช่อง NBT และช่องไทยพีบีเอส แต่นับมูลค่าแค่เพียงช่อง ททบ.5  และช่อง NBT ที่มีโฆษณาได้ มีมูลค่าโฆษณา 36.76 ล้านบาท ลดลง 86.30 % จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 314.08 ล้านบาท โดยช่อง NBT มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกด้วย


มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือน มี.ค2564 แบบกลุ่มผู้ประกอบการรายเก่าและรายใหม่

ช่อง Mono ช่อง One มูลค่าโฆษณาเพิ่มสูงสุดในกลุ่มช่องใหม่

อย่างไรก็ตามหากแยกมูลค่าโฆษณาเป็น 2 กลุ่ม ผู้ประกอบการรายเก่า ช่องดั้งเดิม ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และ ช่อง NBT และ 12 ช่องผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่วงการเมื่อมีทีวีดิจิทัล พบว่า สัดส่วนมูลค่าโฆษณาของกลุ่มผู้ประการรายใหม่ 12 ช่องมีมูลค่าสูงกว่าช่องดั้งเดิม และ มีอัตราการเติบโตของมูลค่าโฆษณาสูงกว่า โดยในเดือนนี้ กลุ่ม 5 ช่องเดิมมีมูลค่าโฆษณา 2,426.27 ล้านบาท ลดลง 29.66 % จากเดือนมี.ค 2563 ที่มีมูลค่ารวม 3,449.27 ล้านบาท การลดลงของมูลค่าโฆษณาในกลุ่มช่องเดิมนั้น มาจากการลดลงอย่างมากในช่องหน่วยงานรัฐทั้งหมด ตั้งแต่ช่อง 5 ช่อง 9 และช่อง NBT

ส่วนช่องใหญ่ 2 ช่อง ทั้งช่อง 3 และช่อง 7  นั้นมีสัดส่วนลดลง แต่ก็ยังเป็น 2 ช่องใหญ่ที่สุดที่กวาดมูลค่าโฆษณาสูงสุด โดยช่อง 3 และช่อง 7 มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 61.45 % และ 31.54 % ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมดสองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 92.99 % ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด

ส่วน 12 ช่องใหม่มีมูลค่ารวม 2,548 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,423.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 34.34 % ในส่วน 12 ช่องใหม่ช่อง Mono และช่อง One มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 28.63 % และ 24.07 % ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด สองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 52.71%ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด

อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่าง ๆ ของแต่ละช่อง ซึ่งมูลค่าของรายได้จากโฆษณาจริงของแต่ละช่องจะลดลงมากกว่านี้

Tagged