มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือนพ.ค.63 ลดลงเหลือไม่ถึง 4 พันลบ.

มูลค่าโฆษณา รายได้ทีวีดิจิทัล

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณา ช่องทีวีดิจิทัลที่มีโฆษณาได้ ประจำเดือนพ.ค.2563 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 3,924.44 ล้านบาท ลดลง 31.48% เมื่อเทียบกับเดือนพ.ค.ปี 2562 ซึ่งมีมูลค่ารวม 5,727.79 ล้านบาท  ทั้งนี้เดือนพ.คเป็นเดือนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตราการระยะ 2 กลางเดือนพ.ค.

มูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตจากกสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD  7 ช่องมีมูลค่าโฆษณาลดลงจาก 3,617.47 ล้านบาท ในเดือนพ.ค 62 มาอยู่ที่ 2,610.17 ล้านบาท โดยกลุ่มช่องที่มีมูลค่าสูงขึ้นได้แก่ช่อง 3 ช่อง One และช่องไทยรัฐทีวี ช่องที่ลดลงได้แก่ช่อง PPTV ช่อง 7 ช่อง 9 MCOT และอมรินทร์ทีวี

หมวดช่อง SD ซึ่งมีจำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 1,136.29 ล้านบาท ลดลง 28.94% จากเดือนพ.ค 62 ที่มีจำนวน 7 ช่อง มูลค่า 1,599.10 ล้านบาท ซึ่งช่องที่มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นมี 2 ช่องได้แก่ ช่อง MONO และ ช่องGMM25 ช่องที่เหลือลดลงทั้งหมด

ช่องข่าวมีทั้งหมด 3 ช่องมีมูลค่ารวม 137.83 ล้านบาท ลดลง 26.71% จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 188.07 ล้านบาท โดยช่องที่มีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้นได้แก่ เนชั่นทีวี และนิวทีวี

ในขณะที่ช่องสาธารณะ มีจำนวน 2 ช่องที่มีโฆษณาได้ ช่อง 5 และช่อง NBT มีมูลค่าโฆษณา 268.80 ล้านบาท ลดลง 85% จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 40.14 ล้านบาท โดยช่อง NBTลดลงถึง 97% จากมูลค่าโฆษณา 69 ล้านบาท เหลือ 2.2ล้านบาท

อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่างๆของแต่ละช่อง ซึ่งมูลค่าของรายได้จากโฆษณาจริงของแต่ละช่องจะลดลงมากกว่านี้ ซึ่งสถานการณ์ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ ยังเป็นเดือนที่รายได้จากค่าโฆษณาในธุรกิจทีวียังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่ออุตสาหกรรมทีวีทั้งระบบ ทำให้เห็นว่าหลายๆช่อง ยังคงจัดรายการรีรันออกอากาศต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการไม่ได้ออกกองถ่าย ผลิตรายการใหม่ และอีกส่วนมาจากรายได้โฆษณาที่ยังเข้ามาในระบบ

Tagged