เม็ดเงินโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือน ก.ย.64

มูลค่าโฆษณา

โฆษณาทีวีดิจิทัลเดือน ก.ย.2564 ลดลง 11.43 % ช่อง PPTV เป็นช่องเดียวในกลุ่มช่อง HD ที่มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น 15.20% 13.60% โดยช่อง PPTV มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น15.20% ทั้งนี้คอนเทนต์เด่นของช่อง PPTV เป็นรายการข่าว และรายการถ่ายทอดสดรายการกีฬา

ข้อมูลจากนีลเส็นประจำเดือนก.ย.ที่ผ่านมาพบว่า เม็ดเงินโฆษณารวมของช่องทีวีดิจิทัลมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 4,807.15 ล้านบาท ลดลง 11.43% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ย 2563 ซึ่งมีมูลค่ารวม 5,427.61 ล้านบาท

มูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตของกสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD จำนวน 7 ช่องมีมูลค่าโฆษณาลดลงจาก 3,423.44 ล้านบาท ในเดือน ก.ย 2563 มาอยู่ที่ 2,957.78 ล้านบาท ลดลง 13.60 % มูลค่าโฆษณาลดลงทุกช่อง ยกเว้น PPTV มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น 15.20% ช่องที่มีมูลค่าโฆษณาลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ ไทยรัฐ ช่อง 7 และ ONE ลดลง 23.23% 22.78% และ 14.23% ตามลำดับ ส่วนช่อง 9 และช่อง 3 ลดลงน้อยที่สุด 3.88%และ 7.47%

หมวดช่อง SD ซึ่งมีจำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 1,592.82ล้านบาท ลดลง 8.32% จากเดือน ก.ย 2563 มูลค่า 1,737.43ล้านบาท ซึ่งช่องที่มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นได้แก่ ช่อง True4U และ ช่อง GMM25 เพิ่มขึ้น 5% และ 4.67% ส่วนช่อง 8 ลดลง 31.54% Monoลดลง 3.41% และช่อง Workpoint ลดลง 12.78%

ช่องข่าวมีทั้งหมด 3 ช่องมีมูลค่ารวม 133.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.81 % จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 124.15ล้านบาท โดยช่อง JKN18 เพิ่มขึ้น 97.45 % และช่อง TNN มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น 9% ส่วนเนชั่นทีวีมีมูลค่าโฆษณาลดลง 8.88 %

สำหรับกลุ่มช่องสาธารณะ มีทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ช่อง 5 ช่อง NBT และช่องไทยพีบีเอส แต่นับมูลค่าแค่เพียงช่อง 5 และช่อง NBT ที่มีโฆษณาได้ มูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น 31.87 % และ มีมูลค่าโฆษณารวม 50.37 ล้านบาท จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 38.20 ล้านบาท


อย่างไรก็ตามหากแยกมูลค่าโฆษณาเป็น 2 กลุ่ม ผู้ประกอบการรายเก่า ช่องดั้งเดิม ประกอบด้วยช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และ ช่อง NBT และ 12 ช่องผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่วงการเมื่อมีทีวีดิจิทัล พบว่า สัดส่วนมูลค่าโฆษณาของกลุ่มผู้ประการรายใหม่ 12 ช่องมีมูลค่าสูงกว่าช่องดั้งเดิม และ มีอัตราการเติบโตของมูลค่าโฆษณาสูงกว่า โดยในเดือนนี้ กลุ่ม 5 ช่องเดิมมีมูลค่าโฆษณา 1,945.10บาท ลดลง 12.31% จากเดือน ก.ย ปี 63 ที่มีมูลค่ารวม 2,218.13ล้านบาท การลดลงของมูลค่าโฆษณาในกลุ่มช่องเดิมนั้น มาจากการลดลงโฆษณา2 ช่องใหญ่ที่สุดที่กวาดมูลค่าโฆษณาสูงสุด ช่อง 3 และ ช่อง 7 โดยช่อง 3 และช่อง 7 มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 58.46% และ 32.87% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด โดยสองช่องนี้มีสัดส่วนมูลค่าโฆษณาโดยรวมถึง 91.33% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมดในกลุ่มนี้

ส่วน 12 ช่องใหม่มีมูลค่ารวม 2,789.73ล้านบาท ลดลงจาก 3,105.10 ล้านบาท หรือลดลง 10.16% ในส่วน 12 ช่องใหม่ช่อง ONE และช่อง MONO มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 24.79 % และ 28.75% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด สองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 53.53% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมดในกลุ่ม

อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่าง ๆ ของแต่ละช่อง

Tagged