ผลงาน 5 ปี บนเส้นทางทีวีดิจิทัล ช่อง “MCOT Family ”ก่อนจอดำกลางเดือนก.ย.นี้

ผลงานทีวีดิจิทัลประจำปี ผลประกอบการ เรตติ้งช่อง

ด้วยจุดเด่นของช่อง 9 อสมท.ในเรื่องรายการเด็ก โดยเฉพาะการ์ตูน ทำให้อสมท.ประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิทัลในหมวดหมู่ช่องเด็ก เพื่อมาต่อยอดธุรกิจจากทีวีช่องหลักที่ช่อง 9 อสมท. แต่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการแข่งขันสูงในวงการทีวีดิจิทัล ทำให้รูปแบบของหมวดหมู่ช่องเด็กและเยาวชนมีข้อจำกัดทั้งเรื่องเนื้อหารายการ และโฆษณาในช่องที่ไม่สามารถทำได้หลากหลายเช่นทีวีช่องทั่วๆไป อสมท.จึงขอคืนใบอนุญาตช่อง MCOT Family โดยจะยุติการออกอากาศในคืนวันที่ 15 ก.ย. และจะได้รับเงินค่าชดเชยจากกสทช.163 ล้านบาท 

จากข้อมูลใน “หนังสือ 5 ปี บนเส้นทางทีวีดิจิตอล” ที่จัดทำโดย สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงานกสทช. ได้มีการสรุปผลงานตลอดระยะเวลา 5 ปีของช่องทีวีดิจิทัลตั้งแต่เริ่มต้นประกอบกิจการในปี 2557 จนถึงสิ้นสุดปี 2561 ซึ่งในส่วนของช่อง MCOT Family  นั้น มีรายละเอียดรวมตั้งแต่ ข้อมูลเรตติ้ง ที่เจาะลึกลงถึงฐานผู้ชมช่อง พื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ อายุ และเพศของกลุ่มผู้ชมของช่อง รวมถึงประเภทสัดส่วนรายการของช่องที่จัดลงผังรายการในแต่ละปี และยังมีรายได้จากการประกอบกิจการของช่องในแต่ละปี ที่ได้แจ้งไว้กับสำนักงานกสทช. ดังนี้

MCOT Family : ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว

จุดเด่น: การ์ตูนเด็ก และ TV Shopping

 

 

ช่องหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ช่อง MCOT Family  ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งใน 2 ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลของกลุ่ม อสมท นอกเหนือจากช่อง 9 MCOT HD ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) 

 

ในยุคแอนะล็อก ช่อง 9 อสมท มีรายการสำหรับเด็กที่เป็นที่รู้จักและติดตามสูง โดยเฉพาะช่วงรายการ “ช่อง 9 การ์ตูน” อย่างไรก็ดีการเข้าสู่การเป็นผู้ให้บริการช่องในหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีข้อจำกัด ทั้งจากเรื่องเงื่อนไขเนื้อหารายการในช่องที่จะต้องเป็นรายการที่เหมาะสมกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว และโฆษณาที่ต้องเหมาะกับกลุ่มผู้ชม ทำให้อสมท ประสบปัญหาความยากลำบากในการเดินหน้าธุรกิจของช่อง MCOT Family

 

เดือนพฤศจิกายน ปี 2560 อสมท ได้ประกาศปรับรูปแบบรายการของช่อง MCOT Family ให้เป็นช่องขายสินค้าในกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และจากผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อช่วยเสริมรายได้ของช่องให้มากขึ้น แต่ยังคงเนื้อหารายการหลักสำหรับเด็ก และครอบครัวไว้ ซึ่งจะเห็นได้จากสัดส่วนรายการที่ผลิตเองมีแนวโน้มลดลงในปี 2561 ในขณะที่รายการร่วมผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่า 2 เท่าจากปีก่อนหน้า

 

ในแง่รายได้ของช่อง พบว่าช่อง MCOT Family มีรายได้น้อยที่สุดในบรรดาช่องทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจทั้งหมด เนื่องจากข้อจำกัดทางธุรกิจ โดยในปีแรกมีรายได้เพียง 6 ล้านบาท และค่อยๆเพิ่มขึ้น จนปี 2560 มีรายได้ 50 ล้านบาท และปี 2561 มีรายได้ลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 48 ล้านบาท

 

ฐานผู้ชมช่อง MCOT Family มีความชัดเจนมากว่าเป็นกลุ่มเด็ก (อายุ 4-9 ปี) เป็นฐานใหญ่ที่สุด และมีสัดส่วนของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โดยมีพื้นที่ที่รับชมสูงสุดอยู่ในภาตใต้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/620700000011.pdf

Tagged