กสทช. เตรียมลงดาบ New TV ไม่จ่ายเงินค่าประมูลทีวี งวด 4/2

กสทช. ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี

เลขาธิการ กสทช. เผย NEW TV ช่องเดียวที่ไม่จ่ายเงินค่าประมูลทีวิดิจิตอล งวดที่ 4/2 ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2562 เตรียมเสนอดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ส่วนช่องอื่นจ่ายครบ ตามเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศ รวมเงินที่จะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 2,813.24 ล้านบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (8 ส.ค. 2562) เป็นวันครบกำหนดชำระค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่ 4/2 ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2562 ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด พบว่า มีเพียงบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด ช่อง NEW TV ช่องเดียวที่ไม่มาชำระ สำนักงาน กสทช. จึงเตรียมดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป โดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการเยียวยาฯ ที่แต่งตั้งตามคำสั่งหัวหน้า คสช. และคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของสำนักงานฯ ว่า ในกรณีที่ช่อง NEW TV ที่ทำผิดเงื่อนไขไม่ชำระเงินงวด 4/2 ให้ครบถ้วนตามคำสั่งแล้ว ช่อง NEW TV จะไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในงวด 5 และ 6 หรือไม่ และรวมทั้งไม่ได้รับการสนับสนุนเงินค่าเช่าโครงข่าย MUXด้วยหรือไม่ ซึ่งทางสำนักงานจะได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ช่อง NEW TV ทราบอีกครั้ง หากช่อง NEW TV ยังไม่ดำเนินการก็จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป ในส่วนช่องอื่นที่เหลือชำระครบ รวมเป็นเงินที่จะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินทั้งสิ้น 2,813,244,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สำหรับรายละเอียดของการชำระเงินค่าประมูลงวดที่ 4/2 นั้นพบว่า ช่องที่นำเงินมาชำระค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่ 4/2 เมื่อวานนี้มีจำนวน 8 ช่อง เป็นเงิน 1,990,521,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย

  1. บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ช่อง 3HDชำระ 296,925,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  2. บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ช่องPPTVHD ชำระ 289,435,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  3. บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ช่อง ไทยรัฐทีวีHDชำระ 278,735,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  4. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ช่องMCOT HDชำระ 276,595,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  5. บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ช่อง Amarin TV HDชำระ 274,455,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  6. บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ช่องONEHD ชำระ 274,455,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  7. บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด ช่อง 8ชำระ 222,025,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  8. บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด ช่องNation TVชำระ 77,896,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ซึ่งเป็นการชำระค่าประมูลบางส่วน และยอมรับเงื่อนไขชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของยอดค่าประมูลส่วนที่เหลือ

ส่วนอีก 2 ช่อง ได้แก่ ส่วนบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ช่อง MONO และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด ช่อง GMM Channelและ ยอมรับเงื่อนไขชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินค่าประมูลงวดที่ 4/2 ทั้งหมด

นายฐากร กล่าวว่า ในส่วนของช่องที่ขอคืนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2562 ไปก่อนหน้านี้ ทั้ง 7 ช่อง มีบริษัท สปริงนิวส์ เทเลิวิชั่น จำกัด ช่อง Spring News ที่ชำระเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่ 4 ครบแล้ว ส่วนอีก 6 ช่องที่เหลือ ได้แก่ 1.บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ช่อง 3SD 2.บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ช่อง 3 FAMILY 3.บริษัท สปริง 26 จำกัด ช่อง SPRING 26 หรือช่อง NOW เดิม 4.บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด ช่อง VOICE TV 5.บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด ช่อง Bright TV 6.บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ช่อง MCOT Kids ที่ต้องจ่ายค่าประมูลงวดที่ 4/2 นั้น สำนักงาน กสทช. จะหักออกจากเงินชดเชยที่ทั้ง 6 ช่อง จะได้รับจากการคืนใบอนุญาต ซึ่งในส่วนนี้เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 822,723,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

Tagged