บอย-ปกรณ์ ถือฤกษ์ดีเข้าพิธีอุปสมบท

ช่อง 3

บอย-ปกรณ์ ถือฤกษ์ดีเข้าพิธีอุปสมบท โดยได้ฉายาธรรมว่า “ผู้มีบุญอันได้กระทำแล้ว” 

“บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” ถือฤกษ์ดีเข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เพื่อทดแทนคุณบิดามารดา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ได้รับฉายาทางธรรมว่า “กตปุญฺโญ ” แปลว่า “ผู้มีบุญอันได้กระทำแล้ว” บรรยากาศในพิธีเป็นไปด้วยความเรียบง่าย โดยมีครอบครัว ผู้บริหารช่อง3 ผู้จัดละคร เพื่อนนักแสดง ร่วมอนุโมทนาบุญ   

Tagged