เปิดผลประกอบการรายช่องกลุ่มช่อง 3 ปี 61 แอนะล็อกขาดทุน ดิจิทัลกำไร

ผลประกอบการ

รายงานผลประกอบการธุรกิจทีวี ของกลุ่มช่อง 3 ที่แยกออกเป็น 2 บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด สำหรับธุรกิจทีวีแอนะล็อก และ บีอีซี-มัลติมีเดีย สำหรับธุรกิจทีวีดิจิตอล ปี 2561 ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์นั้นพบว่า ธุรกิจทีวีแอนะล็อกขาดทุนถึงเกือบ 1 พันล้านบาท ในขณะที่ 3 ช่อง ทีวีดิจิตอลรวมกันเริ่มมีกำไรเป็นปีแรกกว่า 100 ล้านบาท

ผลประกอบการของบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ซึ่งเป็นสัมปทานทีวีแอนะล็อก กับอสมท ในปี 2561 มีรายได้รวม 5,994.56 ล้านบาท ลดลง 6.88% จากปี 2560 ที่มีรายได้รวม 6,437.93 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยในปี 2561 ขาดทุน 989.99 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 ขาดทุน 765.86 ล้านบาท ส่วนปี 2559 มียอดขาดทุนอยู่ที่ 25.91 ล้านบาท

ทั้งรายได้และกำไร ของช่อง 3 แอนะล็อกลดลงต่อเนื่อง ตั้งแต่มีทีวีดิจิทัล โดยในปี 2556 ที่เป็นปีสุดท้ายก่อนมีทีวีดิจิทัล ช่อง 3 แอนะล็อก มีรายได้อยู่ที่ 10,483.69 ล้านบาท และกำไรอยู่ที่ 3,500.87 ล้านบาท ส่วนปี 2557 ปีแรกของการเกิดทีวีดิจิทัล ช่องแอนะล็อกมีรายได้ 10,488.16 ล้านบาท กำไร 2,848.05 ล้านบาท

ช่อง 3 แอนะล็อกเป็นทีวีแอนะล็อกช่องสุดท้ายที่ยังคงมีอยู่ในประเทศไทย โดยอยู่ในระบบสัมปทานกับอสมท  ที่มีกำหนดสิ้นสุดสัมปทานในเดือนมี.ค.2563

ในขณะที่ช่องแอนะล็อกมีรายได้ลดลง แต่ผลประกอบการรวมของช่องทีวีดิจิทัลของกลุ่มช่อง 3  ทั้ง 3 ช่อง ช่อง 3HD,3SD และ 3Family มีกำไร  โดยรายละเอียดที่แจ้งผลประกอบการรวมไว้ในบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย พบว่า ปี 2561 เป็นปีที่มีกำไรเป็นครั้งแรก โดยปี 2561 มีรายได้รวม 2,572.68 ล้านบาท สูงขึ้น 7.28% จากปี 2560 ที่มีรายได้รวมที่ 2,398.05 ล้านบาท และปี 2561 มีกำไรอยู่ที่ 111.30 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 ยังขาดทุนอยู่ที่ 204.26 ล้านบาท

ในปีแรก 2557 ของธุรกิจทีวีดิจิทัล ทั้ง 3 ช่องมีรายได้รวม 707.24 ล้านบาท ขาดทุน 495.41 ล้านบาท  ปี 2558 รายได้รวม 2,232.62 ล้านบาท ขาดทุน 14.25 ล้านบาท ส่วนปี 2559 มีรายได้รวม 2,332.79 ล้านบาท ขาดทุน 118.27 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามไม่ได้มีแยกผลประกอบการเป็นรายช่องสำหรับ 3 ช่องทีวีดิจิทัลของกลุ่มช่อง 3 ซึ่งกลุ่มช่อง 3 ได้แจ้งขอคืนใบอนุญาตช่อง 3SD และ 3Family ให้กับกสทช.ไปเมื่อวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างการทำรายละเอียดผลประกอบการ รายได้และกำไรในแต่ละช่อง เพื่อขอเงินชดเชยจากกสทช.

ทั้งนี้ในการชี้แจงกับนักวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารช่อง 3 เกี่ยวกับผลประกอบการในบริษัท บีอีซี เวิลด์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายบริหารชี้แจงไว้ว่า ผลประกอบการทั้งช่อง 3 SD และ 3 Family ขาดทุนมาตลอดตั้งแต่ดำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลมา

Tagged