โควิดทำพิษหนัก “แกรมมี่” ปี 63 ขาดทุนเพิ่มขึ้น 151.3% : ธุรกิจหนังมีเรื่องเดียว “อ้ายคนหล่อลวง” รายได้รวม 356.7 ลบ.

ผลประกอบการ รายได้ทีวีดิจิทัล

 ผลพวงจากวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด กระทบหนักกับกลุ่มจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ที่รายได้หลักจากธุรกิจเพลงลดลง 31.7% ส่งผลรายได้รวมทั้งปี 63 อยู่ที่ 5,032.1 ล้าน ลดลง 24.1% ขาดทุน 175.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 151.3%

 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ แจ้งผลประกอบการของ 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์  รายได้รวมของบริษัททั้งปี อยู่ที่ 5,032.1 ล้านบาท ลดลง1,601.9 ล้านบาท หรือ 24.1 เมื่อเทียบกับ ปี  2562 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 6,634 ล้านบาท

รายได้ธุรกิจเพลงทั้งปี 2,758.7 ลบ.

กลุ่มรายได้หลักของบริษัทเป็นรายได้จากจากธุรกิจเพลงและค่าลิขสิทธิ์ที่มีสัดส่วน มากที่สุดถึง 55.5 % ของรายได้ทั้งหมด มีรายได้อยู่ที่ 2,758.7 ล้านบาท ลดลง 1,282.6 ล้านบาท หรือ 31.7 เมื่อเทียบกับ ปี 2562 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 4,041.3 ล้านบาท สาเหตุมาจากการงดจัดกิจกรรมและคอนเสิร์ตตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19นั้น การจัดกิจกรรมไม่สามารถทำได้ตามปกติ ทำให้รายได้ในปี2563 มีการชะลอตัวลง

 

ส่วนรายได้จากการขายสินค้าหรือ Home Shopping  รายได้1,539.3ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วน 31 % ของรายได้ทั้งหมด ลดลง 154.4ล้านบาท หรือ 9.1 % เมื่อเทียบกับ ปี  2562(ายได้จากการขายสินค้า ประกอบไปด้วย การจําหน่ายสินค้าเพลงที่ อยู่ในรูป Physical productและ ดิจิทัลมิวสิคธุรกิจบริหารศิลปิน ธุรกิจจัด จําหน่ายสินค้าโฮม ช้อปปิ้ง)รายได้มีสาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการแข่งขันในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น 

รายได้ธุรกิจหนัง 1 เรื่อง “อ้ายคนหล่อลวง” รายได้รวม 356.7 ลบ.

ธุรกิจภาพยนตร์มีรายได้เท่ากับ 356.7ล้านบาท ลดลง23.3% จากปี 62 โดยในปี 2563 บริษัทมีรายได้ BOX Office จากภาพยนตร์เรื่องเดียว “อ้ายคนหล่อลวง”ที่เข้าฉายในเดือนธ.ค.2563 ในขณะที่ปี 2562 มีภาพยนตร์เข้าฉายถึง 3 เรื่อง เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ภาพยนตร์ที่มีกำหนดเข้าฉายในปีนี้จำเป็นต้องถูกเลื่อนออกไป อย่างไรก็ดี รายได้การขายลิขสิทธิ์เติบโตสูงขึ้น จากการขายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ ให้กับสตรีมมิ่ง และดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ขาดทุน 175.4 ลบ.

โดยสรุปทั้งปี ขาดทุน 175.4ล้านบาท เพิ่มขึ้น 151.3จาก ปี 2562 ที่มีกำไร 341.9 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้การจัดกิจกรรมของบริษัทยังไม่สามารถดําเนินงานได้ตามปกติ และ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง ทำให้กระทบรายได้รวมของธุรกิจสื่อ

Tagged