มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลรวมเดือน ก.พ.64 : 4,809.04 ลบ. ลดลง 11.03 %

มูลค่าโฆษณา รายได้ทีวีดิจิทัล

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณา ช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือนก.พ.2564 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 4,809.04 ล้านบาท ลดลง11.03 % เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. 2563 ซึ่งมีมูลค่ารวม 5,405.52ล้านบาท ทั้งนี้เดือนก.พ ยังเป็นเดือนที่ยังคงได้รับผลกระทบ จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 และ รัฐบาลได้มีมาตราการเข้มข้นในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง โรงเรียนส่วนใหญ่เรียนวันเว้นวันจนถึงสิ้นเดือนก.พ.

มูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตจากกสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD 7 ช่องมีมูลค่าโฆษณาลดลงจาก 3,542.16 ล้านบาท ในเดือน ก.พ. 2563 มาอยู่ที่2,949.88ล้านบาท ลดลง 16.72 % โดยกลุ่มช่องที่มีมูลค่าสูงขึ้นมี 4 ช่องได้แก่ ช่อง One ช่องอมรินทร์ทีวี ช่อง PPTV และ ช่องไทยรัฐทีวี โดยช่อง ไทยรัฐทีวี เพิ่มขึ้นมากที่สุด 88.23 % ช่องอมรินทร์ทีวี เพิ่มขึ้น 57.27% และ ช่อง One เพิ่มขึ้น 36.72% ส่วน ช่อง 7 ลดลง 36.88% ส่วน ช่อง MCOT ลดลงมากที่สุด 81.07%ช่อง 3 ลดลง 16.71%

หมวดช่อง SD ซึ่งมีจำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 1,704.08ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.39% จากเดือน ก.พ. 2563 มูลค่า 1,427.32 ล้านบาท มูลค่าโฆษณารวมช่อง SD เป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน ซึ่งช่องที่มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นมี 3 ช่องได้แก่ ช่องGMM25 ช่อง Workpoint และช่องMono เพิ่มขึ้น 100.33% 2.72% และ 171.51 % ตามลำดับ ส่วน ช่อง 8 ลดลงมากที่สุด 63.36%

ช่องข่าวมีทั้งหมด 3 ช่องมีมูลค่ารวม 125.78ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.02 % จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 117.53 ล้านบาท จากจำนวน 3 ช่อง โดยช่องที่มีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้นได้แก่ เนชั่นทีวี และช่อง TNN เพิ่มขึ้น 18.55 และ 1.76 % ตามลำดับ ส่วน NEW 18 มูลค่าโฆษณาลดลง12.04 %

สำหรับกลุ่มช่องสาธารณะ มีทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ช่อง 5 ช่อง NBT และช่องไทยพีบีเอส แต่นับมูลค่าแค่เพียงช่อง 5 และช่อง NBT ที่มีโฆษณาได้ มีมูลค่าโฆษณา29.29ล้านบาท ลดลง 90.80 % จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 318.50 ล้านบาท

 

อย่างไรก็ตามหากแยกมูลค่าโฆษณาเป็น 2 กลุ่ม ผู้ประกอบการรายเก่า ช่องดั้งเดิม ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และ ช่อง NBT และ 12 ช่องผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่วงการเมื่อมีทีวีดิจิทัล พบว่า สัดส่วนมูลค่าโฆษณาของกลุ่มผู้ประการรายใหม่ 12 ช่องมีมูลค่าสูงกว่าช่องดั้งเดิม และ มีอัตราการเติบโตของมูลค่าโฆษณาสูงกว่า โดยในเดือนนี้ กลุ่ม 5 ช่องเดิมมีมูลค่าโฆษณา 1,871.75ล้านบาท ลดลง 39.55% จากเดือนก.พ. ปี 63 ที่มีมูลค่ารวม 3,096.59ล้านบาท การลดลงของมูลค่าโฆษณาในกลุ่มช่องเดิมนั้น มาจากการลดลงอย่างมากในช่องหน่วยงานรัฐทั้งหมด ตั้งแต่ช่อง 5 ช่อง 9 และช่อง NBT ส่วนช่องใหญ่ 2 ช่อง ทั้งช่อง 3 มีมูลค่าโฆษณา ส่วนช่อง 7 ช่อง 3 นั้นมีสัดส่วนลดลง แต่ก็ยังเป็น 2 ช่องใหญ่ที่สุดที่กวาดมูลค่าโฆษณาสูงสุด โดยช่อง 3 และช่อง 7 มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 62.06% และ 31.97% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด และสองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 94.03% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมดในกลุ่มช่องดั้งเดิมทั้งหมด

ส่วน 12 ช่องใหม่มีมูลค่ารวม 2,937.28ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,308.93ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 27.21% ในส่วน 12 ช่องใหม่นี้ ช่อง ONE และช่อง MONO มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 24 % และ 28.31% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด สองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 52.31%ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด

อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่าง ๆ ของแต่ละช่อง ซึ่งมูลค่าของรายได้จากโฆษณาจริงของแต่ละช่องจะลดลงมากกว่านี้ซึ่งสถานการณ์ในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมานี้ ยังพบว่ารายได้จากค่าโฆษณาในธุรกิจทีวียังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่ออุตสาหกรรมทีวีทั้งระบบด้วย

Tagged