ยอดวิว AIS Play เดือน ม.ค.64 : True4U ยอดวิวเด้งขึ้น จากได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดแบดมินตัน

เรตติ้ง AIs play & Ais play box

สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.ได้รายงาน ข้อมูลการรับชมสดทีวีดิจิทัลในเดือน ม.ค. 2564 บนแอปพลิเคชั่น AIS Play และ AIS Play Box ที่เป็นการรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณ พบว่ายอดวิวช่องทีวีดิจิทัลส่วนใหญ่ทั้งใน AIS Play ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น และกล่อง AIS Play Box มียอดวิวทุกช่องเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนธ.ค.63 แต่มี 2 ช่องที่มีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในเดือนนี้ ได้แก่ ช่อง 3 ใน AIS Play ลดลงมากที่สุด 17.61% และ ช่อง True4uเ พิ่มขึ้นมากที่สุด 33.99% ส่วนใน AIS Play Box ช่อง True4u เพิ่มขึ้นมากที่สุด 28.3% เนื่องจากเดือนม.ค. ช่อง True4U ถ่ายทอดสดการแข่งขันแบดมินตัน 3 รายการระดับโลกที่จัดการแข่งขันในประเทศไทย

ใน 5 อันดับแรกใน AIS Play ช่อง THAIRATH เพิ่มขึ้นมากที่สุด 11.75 % และ AIS Play Box MONO เพิ่มขึ้นมากที่สุด 15.62 % ยอดผู้ชมผ่านทาง AIS Play พบว่า ช่อง 3HD ยังคงเป็นที่ 1 และเป็นช่องเดียวในกลุ่ม 5 อันดับแรกที่มียอดวิวลดลง จากเดือนธ.ค.2563 ที่มียอดวิวอยู่ที่ 7.58 ล้านวิวมาอยู่ที่ 6.25 ล้านวิวลดลง 17.61 % อันดับ2 ช่อง ช่อง 7ยอดวิวมาอยู่ที่ 6.22 ล้านวิวเพิ่มขึ้น 0.12 % ช่อง ONE อันดับ 3 เท่าเดิมยอดวิวเพิ่มขึ้น 6.93 % อันดับ4 ช่อง MONO ยอดวิวมาอยู่ที่ 3.54 ล้านวิว เพิ่มขึ้น 9.01 %

อันดับ5 THAIRATH มียอดวิวเพิ่มขึ้น 11.75 % มาอยู่ที่ 2.99 ล้านวิว และ ยอดวิวผ่านช่องทาง AIS Play Box ของไทยรัฐทีวีเพิ่มขึ้นจาก 14.64 ล้านวิว มาอยู่ที่ 17.08 ล้านวิว เพิ่มขึ้น 15 %

อันดับ6 ช่องอมรินทร์ทีวีอยู่ในอันดับขยับจากอันดับ 7 และมียอดวิวเพิ่มขึ้น 24.61 %ใน AIS Play ช่องที่น่าสนใจคือช่อง True4u มียอดวิวเพิ่มขึ้นมากที่สุดทั้งในAIS Play และ AIS Play Box เนื่องจาก โดย AIS Play เพิ่มขึ้น 33.99 %และ AIS Play Boxเพิ่มขึ้น 28.33 % เนื่องจากเป็นเดือนที่กลุ่มทรูได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันแบดมินตัน 3 รายการระดับโลกที่จัดการแข่งขันในประเทศไทย

นอกจากนี้ยังมีช่อง NBT มียอดวิว เพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค. 2563 ใน AIS Play เพิ่มขึ้น 217 %และเพิ่มขึ้น 155% ในกล่อง AIS Play Box โดยช่อง NBT เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสดการแถลงข่าวการแพร่ระบาดของไรวัสโควิด 19 ซึ่งผู้ชมให้ความสนใจมาก

AIS Play Box ช่อง 7 ตกมาอยู่อันดับ 4

นอกจากนี้ในช่องทางการรับชมผ่าน AIS Play Box ที่เป็นการรับชมผ่านกล่องพบว่าช่อง 3 ยังคงรักษาอันดับ 1 ไว้ได้ มี ยอดวิว 21.52 ล้านวิวจากเดือนธ.ค.มาอยู่ที่ 23.10 ล้านวิว เพิ่มขึ้น 7.34 % ช่อง Mono อยู่อันดับ 2 ยอดวิว เพิ่มขึ้น 15.62 % THAIRATH อันดับขยับจาก 4 มาอันดับ 3 มี ยอดวิวเพิ่มขึ้น 15.00 % ส่วน ช่อง 7 อยู่อันดับ 4 ลดลงมา 1 อันดับ ยอดวิว เพิ่มขึ้น 12.51 % ช่อง ONE ที่มียอดวิว เพิ่มขึ้น 14.01% อยู่อันดับ 5 เท่าเดิม ช่องอมรินทร์ทีวียอดวิวเพิ่มขึ้น 19.19 % อันดับ 6 เท่าเดิม

Tagged