มูลค่าโฆษณาและสัดส่วนผู้ชมโทรทัศน์ ปี 2563

กสทช. มูลค่าโฆษณา เกาะติดจอ

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงมากมายในปี 2563 มูลค่าโฆษณาและสัดส่วนผู้ชมโทรทัศน์ในประเทศไทยเป็นอย่างไร เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับปี 2562

คลิกอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ http://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/640200000003.pdf

Tagged