ช่อง Mono ปี 62 : ขาดทุนครั้งแรกในรอบ 3 ปี

ผลประกอบการ รายได้ทีวีดิจิทัล

ผลประกอบการ ปี 2562 ของ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ซึ่ง เป็น บริษัท ลูกของ บริษัทโมโน เทคโนโลยี รายงานผลประกอบการ ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า รายได้รวม 1,754.45  ล้านบาท ลดลง 7.82 %  และ ขาดทุน 259.81 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 895.89 % เมื่อเปรียบเทียบปี 2561 ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจทีวีดิจิทัลอื่น ส่วนใหญ่ มีรายได้ลดลง มีสาเหตุมาจากสภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขันรุนแรง และ เม็ดเงินโฆษณาลดลง โมโน บรอดคาซท์ ก็มีรายได้ ลดลงแต่ไม่มากนัก แต่ขาดทุนสุทธิกลับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและ เป็นการขาดทุนครั้งแรกในรอบ 3 ปี

ทั้งนี้ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โมโน บรอดคาซท์ ได้เคยชี้แจงในผลประกอบการปี 2562 ต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า รายได้จากโฆษณาของช่อง Mono ลดลงในช่วงไตรมาส 4 ปีของปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากช่วงปลายปี 2562 มีการคืนช่องทีวีดิจิทัลจำนวน 7 ช่อง บริษัท จึงเริ่มเปิดเจรจาปรับขึ้นราคาขายโฆษณา เนื่องจากราคาขายโฆษณาของช่อง MONO29 ต่ำกว่า ราคาตลาดค่อนข้างมาก ในขณะที่ช่องอื่นๆปล่อยโปรโมชั่นแย่งชิงยอดขายโฆษณาในช่วงเวลาดังกล่าว จากทั้ง 2 ปัจจัย จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายโฆษณาของบริษัท

จากข้อมูล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า รายได้รวมช่อง โมโน บรอดคาซท์ ตั้งแต่ปี 2557 มีรายได้ดังนี้ ปี 2557 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีช่องทีวีดิจิทัลเข้ามาแข่งใหม่ 24 ช่อง ปี 2557 มีรายได้ 116.42 ล้านบาท ปี 2558 รายได้ 649.79 ล้านบาท ปี 2559 รายได้ 1,009.39 ล้านบาท ปี 2560 รายได้ 1,582.33 ล้านบาท และ ปี 2561 รายได้ สูงสุด 1,903.36 ล้านบาท โมโน บรอดคาซท์ มีกำไร ปีแรกในปี 2560 จำนวน 90.84 ล้านบาท และ ปี 2561 กำไร 32.64 ล้านบาท ขาดทุนสูงสุด ในปี 2558 จำนวน 387.72 ล้านบาท ซึ่งนักวิเคราะห์ระบุว่า โดยรวมแล้ว โมโน บรอดคาซท์ มีแนวโน้ม การขาดทุน และ กำไรไม่แน่นอน

ในภาพรวมปี 2562 โมโน บรอดคาซท์ มีเรตติ้ง เฉลี่ยอยู่ที่ 0.855 อยู่ในอันดับ 3 เพิ่มขึ้นจากเรตติ้งเฉลี่ย 0.853 ในปี 2561 ที่อยู่ในอันดับ 3 เช่นกัน  โดย โมโน บรอดคาซท์ ชูคอนเทนต์ด้านภาพยนต์ต่างประเทศ

ส่วนรายได้บริษัท โมโน บรอดแคซท์ ที่แจ้งกสทช. ในรอบ 5 ปี พบว่า ปีแรก 2557 มีรายได้ 113 ล้านบาท ปี 2558 รายได้ 628 ล้านบาท ปี 2559 รายได้ 1,003 ล้านบาท ปี 2560 รายได้ 1,566 ล้านบาท  และปี 2561 รายได้ 1,818 ล้านบาท

โมโน บรอดคาซท์ และ โมโน เทคโนโลยี บริษัทแม่ มีการขาดทุนสุทธิกลับเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2562 โดย โมโน เทคโนโลยี มี รายได้  2,185.15  ล้านบาท ลดลง 13.02 %  และ ขาดทุน 616.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 220.73 % เมื่อเปรียบเทียบปี 2561 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จึงต้องมีการ ปรับโครงสร้างใหม่ธุรกิจใน ปี 63

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

https://www.tvdigitalwatch.com/performance-mono29-year2562/

สำหรับแผนงานในปี 2563 นี้ บริษัท โมโน เทคโนโลยี ได้เคยระบุไว้ว่า มีแผนปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและหยุดธุรกิจที่ไม่ทำกำไรหรือธุรกิจที่สภาพการแข่งขันเปลี่ยนไป จึงมีการปรับลดพนักงานในหน่วยงานเหล่านั้น ตลอดจนควบคุมค่าใช้จ่ายทางการตลาดให้มีความแม่นยำรัดกุมยิ่งขึ้น โดยจะส่งผลให้ OPEX เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ค่าเช่าค่าใช้จ่ายสำนักงาน และค่าใช้จ่ายทางการตลาด ของทั้งกลุ่มบริษัท ลดลงประมาณ 350 ล้านบาท ทั้งนี้ในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา กลุ่ม Mono ได้มีการปรับลดพนักงานอย่างกะทันหัน ที่มีรายงานว่าประมาณ 20% หรือประมาณ 200 คน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากผลประกอบการในไตรมาส 4 ที่ลดลงอย่างมาก  ควบคุมต้นทุนการผลิตรายการข่าวและ content  และ กลุ่ม Mono มุ่งดําเนินธุรกิจที่ทํากําไร ได้แก่ช่อง MONO29 บริการวีดีโอออนดีมานต์ (MonoMax) ตลอดจนปรับกระบวนการทำงานให้ทันสมัยและตอบโจทย์ลูกค้า โดย MonoMax บริการหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก ของกลุ่ม Mono มีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยรายได้ตลอดปี 2562 เพิ่มขึ้น 17.26 ล้านบาท หรือ46.89%เมื่อเทียบกับปี 2561 สำหรับปี 2563 บริษัท ฯ มีแผนทำการตลาดร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริการ MonoMax

Tagged