Mono สะดุดขาตัวเองใน ไตรมาส 4/62  ทำให้ผลประกอบการปี 62 ขาดทุนกว่า 600 ลบ.

ผลประกอบการ

ผลประกอบการบริษัท โมโน เทคโนโลยี ปี 2562 ที่รายงานตลาดหลักทรัพย์ พบว่าปี 2562 ทั้งปี พบว่ามียอดขาดทุนรวม 616.19 ล้านบาท เป็นการขาดทุนเพิ่มขึ้น 218.82% จากปี 2561 ที่ขาดทุน 193.27 ล้านบาท ซึ่งพบว่าในไตรมาส 4/62 มีรายได้โฆษณาลดลง 123.48 ล้านบาท หรือลดลง 25.10% เมื่อเทียบกับไตรมาส เดียวกันของปี 2561โดยสาเหตุหลักเกิดจากการขึ้นราคาค่าโฆษณาในช่วงปลายปี ในขณะที่ช่องอื่นๆ จัดโปรฯแย่งชิงยอดขาย จนส่งผลกระทบต่อยอดขายโฆษณาโดยรวม

รายได้โฆษณาทั้งปีลด 5.91%

โดยภาพรวมของรายได้ของกลุ่ม Mono ทั้งปี 2562 มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,184.34 ล้านบาท ลดลง 323.78 ล้านบาท หรือ 12.91% จากปี 2561 ที่มีรายได้รวม 2,508.12 ล้านบาท โดยกลุ่มรายได้ที่ลดลงมาจากรายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณาทั้งปีที่มีรายได้ 1,738.70 ล้านบาท ลดลง 112.01 ล้านบาท หรือลดลง 5.91% จากปี 2561 ที่มีรายได้อยู่ที่ 1,895.71 ล้านบาท

ทั้งนี้ Mono ชี้แจงว่า เฉพาะไตรมาส 4/62 รายได้โฆษณาลดลง 123.48 ล้านบาท หรือลดลง 25.10% เมื่อเทียบกับไตรมาส เดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากช่วงปลายปี 2562 มีการคืนช่องทีวีดิจิทัลจำนวน 7 ช่อง บริษัท จึงเริ่มเปิดเจรจาปรับขึ้นราคาขายโฆษณา เนื่องจากราคาขายโฆษณาของช่อง MONO29 ต่ำกว่า ราคาตลาดค่อนข้างมาก ในขณะที่ช่องอื่นๆปล่อยโปรโมชั่นแย่งชิงยอดขายโฆษณาในช่วงเวลาดังกล่าว จากทั้ง 2 ปัจจัย จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายโฆษณาของบริษัท อย่างไรก็ตามการเจรจาเริ่มได้ข้อสรุปในช่วงต้นปี 2563 ผลการเจรจาเป็นที่น่าพอใจ โดยค่าเฉลี่ยราคาขายต่อนาทีเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณ 30 %

นอกจากนี้ Mono ยังชี้แจงว่า ในปี 2563 การปรับราคาโฆษณาเฉลี่ยต่อนาทีเพิ่มขึ้นประมาณ 30% หากอัตราการใช้เวลาโฆษณาใกล้เคียงกับปี 2562 บริษัทจะมีรายได้โฆษณาในปี 2563 จะมียอดประมาณ 2,200 – 2,300 ล้านบาท

ปรับโครงสร้างองค์กร ลดพนักงาน ช่วย save cost ได้ 350 ล้านบาท

สำหรับแผนงานในปี 2563 นี้ Mono ชี้แจงว่า มีแผนปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และหยุดธุรกิจที่ไม่ทำกำไรหรือ ธุรกิจที่สภาพการแข่งขันเปลี่ยนไป จึงมีการปรับลดพนักงานในหน่วยงานเหล่านั้น ตลอดจนควบคุมค่าใช้จ่าย ทางการตลาดให้มีความแม่นยำ รัดกุมยิ่งขึ้น โดยจะส่งผลให้ OPEX เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายสำนักงาน และค่าใช้จ่ายทางการตลาด ของทั้งกลุ่มบริษัท ลดลงประมาณ 350 ล้านบาท

ทั้งนี้ในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา กลุ่ม Mono ได้มีการปรับลดพนักงานอย่างกะทันหัน ที่มีรายงานว่าประมาณ 20% หรือประมาณ 200 คน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากผลประกอบการในไตรมาส 4 ที่ลดลงอย่างมาก

อย่างไรก็ตามบริการ MonoMax บริการหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก ของกลุ่ม Mono มีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยในไตรมาส 4 ปี 2562 มีรายได้เพิ่มขึ้น 10.18 ล้านบาท หรือ 131.87 % เมื่อเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า และรายได้ตลอดปี 2562 เพิ่มขึ้น 17.26 ล้านบาท หรือ 46.89% เมื่อเทียบกับปี 2561 สำหรับปี 2563 บริษัท ฯ มีแผนทำการตลาดร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริการ MonoMax

แผนธุรกิจปี 63

· ผลจากการหยุดธุรกิจที่ไม่ทำกำไร สามารถลดต้นทุนคงท่ี (fixed costs) ได้ประมาณ 100 ล้านบาท

· มาตราการช่วยเหลือของ กสทช. ช่วยลดต้นทุนในปี 2563 ได้ประมาณ 20 ล้านบาท

· ควบคุมต้นทุนการผลิตรายการข่าวและ content อื่นๆ ประมาณ 100 – 150 ล้านบาท

· มุ่งดําเนินธุรกิจที่ทํากําไร ได้แก่ช่อง MONO29 บริการวีดีโอออนดีมานต์ (MonoMax) ตลอดจนปรับกระบวนการทำงานให้ทันสมัยและตอบโจทย์ลูกค้า ตั้งหน่วย digital marketing solution ขึ้นมาทำงานผสานกับหน่วย online/offline activation รวมถึงสื่อในเครือทั้งทีวีช่อง MONO29 ที่มีฐานคนดูเป็นอันดับ 3 ของ ประเทศ และ Mthai กลายเป็นบริการ online/offline ที่ครบวงจร

Tagged