มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือน ส.ค.2565 

ผลประกอบการ รายได้ทีวีดิจิทัล
 ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณา  ช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือน ส.ค. 2565 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 5,313.32ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.57% เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค.2564  ซึ่งมีมูลค่ารวม 4,849.08 ล้านบาท

 

มูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตจากกสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD จำนวน 7 ช่องมีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นจาก 2.988.61 ล้านบาท ในเดือน ส.ค. 2564  มาอยู่ที่ 3,397.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.69 % กลุ่มช่องที่มีมูลค่าสูงขึ้นมี 6 ช่องได้แก่ ช่อง 3  ช่องอมรินทร์ทีวี ไทยรัฐทีวี ช่อง PPTV  และ ช่อง 7  โดยช่องอมรินทร์ทีวี เพิ่มขึ้นมากที่สุด 108.16 % ช่อง 7  เพิ่มขึ้น 0.42 % ไทยรัฐทีวี เพิ่มขึ้น 21.14 % ช่อง PPTV เพิ่มขึ้น 78.71 % ช่อง MCOTเพิ่มขึ้น 3.99 % และ ช่อง 3  เพิ่มขึ้น 20.66%  ส่วน ช่อง Oneเป็นช่องเดียวที่ ลดลง 3.75 %

 

หมวดช่อง SD ซึ่งมีจำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 1,743.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.91 % จากเดือนส.ค. 2564 ที่มีจำนวน 7 ช่อง มูลค่า 1,661.49 ล้านบาท ซึ่งช่องที่มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นได้แก่ Workpoint เพิ่มขึ้น 4.48%  Mono เพิ่มขึ้น 11.04% แล ะTRUE4U เพิ่มขึ้นมากที่สุด 17.59%ส่วน ช่อง 8 ลดลงมากที่สุด 12.45%  และ ช่อง GMM25 ลดลง 8.66%

 

ช่องข่าวมีทั้งหมด 3 ช่องมีมูลค่ารวม 135.16 ล้านบาท ลดลง 8.72 % จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 148.06ล้านบาท โดยช่องที่มีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้นได้แก่ เนชั่นทีวี เพิ่มขึ้น 13.40 % ส่วน TNN ลดลง 2.42% และ JKN ลดลง 61.23%

 

สำหรับกลุ่มช่องสาธารณะ มีทั้งหมด 5 ช่อง ได้แก่ช่อง 5 ช่อง NBT ช่องทีวีรัฐสภา ช่อง T-Sports  และช่องไทยพีบีเอส แต่นับมูลค่าแค่เพียง 2 ช่อง จากช่อง 5 และช่อง NBT ที่มีโฆษณาได้ มีมูลค่าโฆษณารวม 37.31ล้านบาท ลดลง 26.7 % จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 50.90ล้านบาท
มูลค่าโฆษณาแบบแยกเป็น 2 กลุ่ม
 1. ผู้ประกอบการรายเก่า เป็นช่องดั้งเดิม ประกอบด้วย ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และ ช่อง NBT
2.  12 ช่องผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่วงการเมื่อมีทีวีดิจิทัล
พบว่า สัดส่วนมูลค่าโฆษณาของกลุ่มผู้ประการรายใหม่ 12 ช่องมีมูลค่าสูงกว่าช่องดั้งเดิม โดยในเดือนนี้ กลุ่ม 5 ช่องเดิมมีมูลค่าโฆษณา 2,208.37ล้านบาท เพิ่มขึ้น11.61% จากเดือน ส.ค.ปี 64 ที่มีมูลค่ารวม 1,978.67ล้านบาท ทั้งช่อง 3 และ ช่อง 7 นั้นเป็น 2 ช่องใหญ่ที่สุดที่กวาดมูลค่าโฆษณาสูงสุด โดยช่อง 3 และช่อง 7 มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 62.34% และ 30.37% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด สองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณาเป็นสัดส่วนถึง 92.72% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมดในกลุ่มนี้

 

ส่วน 12 ช่องใหม่มีมูลค่ารวม 3,104.95ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,870.4ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.17% ในส่วน 12 ช่องใหม่นั้น ช่อง ONE  Workpoint และช่อง MONO มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 22.32% 12.50% และ 29.39% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด ทั้งสามช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 64.50%ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมดในกลุ่มนี้

 

อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่าง ๆ ของแต่ละช่อง

                              

Tagged