โมโน ภาพรวมปี 61 ขาดทุนเกือบ 200 ล้าน แต่รายได้ธุรกิจทีวีโต 15% จากเรตติ้งเพิ่ม

วิเคราะห์เจาะเรตติง เรตติ้งช่อง

ผลประกอบการปี 2561 ของโมโน เทคโนโลยี ที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 21 ก.พ.นั้น สรุปรวมว่า มีผลประกอบการทั้งปีขาดทุนอยู่ที่ 193.27 ล้านบาท ลดลงถึง 432% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีกำไร 58.17 ล้านบาท แต่ธุรกิจทีวีดิจิทัลเติบโต ทำรายได้ทั้งปี 1,891.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.24% จากการเติบโตของเรตติ้งช่องที่ขึ้นมาอยู่ในอันดับ 3

 

โมโนแจ้งว่า ผลประกอบการทั้งปี 2561 มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,508.12 ล้านบาท ลดลง 2.62% เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี 2560 ที่มีอยู่ที่ 2,575.71 ล้านบาท

 

รายได้หลักของบริษัทมาจากการขายโฆษณาในสื่อทีวีดิจิทัล โดยมีรายได้ในส่วนนี้ทั้งปี 2561อยู่ที่ 1,891.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 250.12 ล้านบาท หรือ 15.24% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีรายได้ 1,640.90 ล้านบาท ส่วนรายได้เฉพาะไตรมาส 4/61 อยู่ที่ 492.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.31% จาก ไตรมาส 4/60 ที่มีรายได้อยู่ที่ 336.84 ล้านบาท  ทั้งนี้เป็นการเติบโตตามเรตติ้งของช่องโมโนในปี 2561

 

จากข้อมูลของนีลเส็น ปี 2561 โมโนมีเรตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่ 0.853 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีเรตติ้งเฉลี่ยช่องอยู่ที่ 0.702 และขยับขึ้นมาจากอันดับ 4 มาเป็นอันดับ 3 ทั้งนี้คอนเทนต์เด่นของโมโนคือ ภาพยนตร์และซีรี่ส์ต่างประเทศ เป็นช่องที่มีอัตราการเติบโตของเรตติ้งสูงสุดของปี 2561

 

ตารางเรตติ้งช่องโมโน ปี 2561

เดือน เรตติ้งเฉลี่ย อันดับ
ม.ค. 0.839 3
ก.พ. 0.820 3
เม.ย. 0.848 3
พ.ค. 0.784 3
มิ.ย. 0.786 3
ก.ค. 0.872 3
ส.ค. 0.870 4
ก.ย. 0.917 3
ต.ค. 0.907  4
พ.ย. 0.858 3
ธ.ค. 0.889 3
www.tvdigitalwatch.com , Fb Twitter IG TVdigitalwatch

เรตติ้งเฉลี่ยทั้งปี 0.853 อันดับ 3

แม้ว่าภาพรวมของธุรกิจทีวี โมโนเติบโตขึ้น แต่ภาพรวมของบริษัทขาดทุน โดยมีสาเหตุหลักมาจากธุรกิจการให้บริการ SMS ผ่านมือถือ ที่มีรายได้รวมทั้งปีเพียง 294.98 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ที่มีรายได้ 720.54 ล้านบาท ถึง425.56 ล้านบาท ทำให้ผลประกอบการของบริษัทขาดทุนรวม 193.27 ล้านบาท จากที่ได้กำไร 58.17 ล้านบาทในปี 2560

 

ปรับค่าโฆษณาช่วงไพรม์ไทม์ 50% รับเรตติ้งโต

 

สำหรับแผนธุรกิจในปี 2562 นั้น โมโนระบุว่า ได้ปรับอัตราค่าโฆษณาในช่วงไพรม์ไทม์ขึ้นอีกประมาณ 50% เพื่อให้สอดคล้องกับเรตติ้งที่เพิ่มสูงขึ้น  โดยในช่วงไพรม์ไทม์นั้น เป็นช่วงที่โมโนจะจัดหนังดังจากต่างประเทศลงเป็นชุดต่อเนื่องในทุกวัน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเริ่มตั้งแต่ 18.30 น. และช่วงหลัง 2 ทุ่ม

 

นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนหาแหล่งรายได้ใหม่เพื่อมาทดแทนรายได้จากบริการ SMS จากบริการ “29 Shopping” ที่เป็นรายการทีวี ช็อปปิ้งในช่องโมโน และเพิ่มยอดสมาชิกของ Monomax

 

Tagged