Mono ไตรมาส 1/65 รายได้-กำไรลด

ผลประกอบการ

บริษัท โมโน เน็กซ์ แจ้งผลประกอบการของ ไตรมาส 1 ปี 2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์ พบว่า พบว่ากำไร สุทธิ 11.2ล้านบาท ลดลง 1.9 ล้านบาท จาก ไตรมาส 1 ปี 2564 ที่กำไร 13.1ล้านบาท หรือ กำไรลดลง 14.5 % ซึ่งพบว่าในไตรมาส 1/65 มีรายได้โฆษณา 376.7 ล้านบาท ลดลง 7.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงของการระบาดไวรัสโควิดในประเทศ

โดยภาพรวมของรายได้ของกลุ่ม Mono ไตรมาส 1ปี 2565 มีรายได้รวมอยู่ที่ 513.4 ล้านบาท ลดลง 50.1ล้านบาท หรือ 2.9% จากไตรมาส1 ปี 2564 ที่มีรายได้รวม 563.5 ล้านบาท

รายได้หลักของ โมโน ยังคงเป็น รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา และ รายได้จากการให้บริการคอนเทนต์ ที่คิดเป็น 73.7 % และ 24.4 % หรือรวมกัน 97.7% ของรายได้รวมทั้งหมดตามลำดับ ส่วนรายได้ขายสินค้า ลดลง 1.8ล้านบาท หรือ 21.2% จากไตรมาส 1ปี 2564 ที่มีรายได้รวม 8.5 ล้านบาท

ในขณะที่รายได้จากคอนเทนต์ MONOMAX และ 3BB GIGATV ซึ่ง MonoMax เป็นบริการหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก ของกลุ่ม Mono มีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยในไตรมาส 1ปี 2565 มีรายได้ 125.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.9 ล้านบาท หรือ 16.6 % เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยธุรกิจให้บริการคอนเทนต์ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปใน ทิศทางเดียวกับการเติบโตของสื่อดิจิทัล และตลาดอินเทอร์เน็ต จากพฤติกรรมการดําเนินชีวิต แบบ New Normal

แผนธุรกิจปี 65
Mono เน้นกลยุทธ์ 4 ด้าน
1) มุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด โดยปรับรูปแบบรายการและผังรายการให้เหมาะสม
2) มาตรการควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด
3) สร้างความแข็งแกร่งและเติบโตในธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก MONOMAX, ธุรกิจให้บริการคอนเทนต์บนแพลตฟอร์ม 3BB GIGATV, ธุรกิจทีวีดิจิทัล MONO29 โดยมุ่งเน้นการให้บริการคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ
4) ปรับพัฒนาธุรกิจเข้าสู่เทคโนโลยี Web3.0 เพื่อส่งเสริมธุรกิจโฆษณา โฮมช้อปปิ้ง และสร้างธุรกิจที่ เชื่อมต่อเทคโนโลยีดิจิทัล

Tagged