โควิด ทำรายได้โฆษณาลด 60% Mono ขาดทุนเพิ่มขึ้น 76.4 % ในไตรมาส 2/63 กว่า 168 ล้านบาท

ผลประกอบการ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี แจ้งผลประกอบการของ ไตรมาส 2 /2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์ พบว่า พบว่ามียอดขาดทุนรวม 168 ล้านบาท เป็นการขาดทุนเพิ่มขึ้น 76.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2562 ที่ขาดทุน 95 ล้านบาท ซึ่งพบว่าในไตรมาส 2/63 มีรายได้โฆษณาลดลง 320 ล้านบาท หรือลดลง 60.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2562 โดยสาเหตุมา จากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้เม็ดเงิน โฆษณาปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม Mono ชี้แจง โดยคาดการว่าสถานการณ์รายได้จากค่าโฆษณาในไตรมาส 3 /2563 มีแนวโน้มทีดีขึ้น จากการมีนโนยบายส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดซื้อโฆษณาที่ได้รับการตอบรับที่น่าพอใจ

โดยภาพรวมของรายได้ของกลุ่ม Mono ไตรมาส 2 /2563 มีรายได้รวมอยู่ที่ 333.2 ล้านบาท ลดลง 280.5 ล้านบาท หรือ 45.7% จากไตรมาส 2 ปี 2562 ที่มีรายได้รวม 613.7 ล้านบาท รายได้หลักของ Mono ยังคงเป็น รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา และ รายได้จากการให้บริการคอนเทนต์ ที่คิดเป็น 62.5%และ 22.3% ของรายได้รวมทั้งหมดตามลำดับ ส่วนรายได้ขายสินค้า (Home Shopping) เพิ่มขึ้น 10.9 ล้านบาท หรือ 294.6% จากไตรมาส 2 ปี 2562 ที่มีรายได้รวม 3.7 ล้านบาท

ในปี 2563 Mono ได้ปรับโครงสร้างองค์กร โดยหยุดธุรกิจที่ไม่ทํากําไร ซึ่งเป็นผลจากสภาพ เศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดย กลุ่มบริษัทได้หยุดดําเนินธุรกิจบริษัทในเครือ 8 บริษัท ในไตรมาสที่1/2563 และวันที่14 สิงหาคม 2563 โมโน เทคโนโลยี แจ้ง ต่อตลาดหลักทรัพย์ ถึงการปิดบริษัทไทยโปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอลลีก จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่บริษัทฯถือหุ้นเนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปัจจุบันประกอบกับการหาผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลที่จะไม่คุ้มการลงทุนในอนาคตและ การปรับโครงสร้างภายในองค์กรโดยการบริหารจัดการ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดค่าใช้จ่าย อาทิเช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับพนักงาน ค่าเช่า ควบคุมการซื้อและการผลิตคอนเทนต์ ส่งผลให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา กลุ่ม Mono ได้มีการปรับลดพนักงานอย่างกะทันหัน ที่มีรายงานว่าประมาณ 20% หรือประมาณ 200 คน

อย่างไรก็ตามบริการ MonoMax บริการหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก ของกลุ่ม Mono มีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยในไตรมาส 2 ปี 2563 มีรายได้เพิ่มขึ้น 50.2 ล้านบาท หรือ 425 % เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยการเติบโตอย่างมากนี้ได้รับปัจจัยบวกจากการให้บริการ Monomax ร่วมกับ 3BB และ HBO Go ภายใต้ชื่อ package 3BB Gigatainment โดยรายได้จากการให้บริการ นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเม.ย. 2563 เป็นต้นไป

Tagged