Mono ไตรมาส 3/64 : รายได้เพิ่ม ขาดทุนลด เดินหน้าปรับกลยุทธ์ลดต้นทุนซื้อคอนเทนต์ เน้นผลิตเอง

ผลประกอบการ

บริษัท โมโน เน็กซ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารช่องทีวีดิจิทัลช่อง Mono 29 ด้วย แจ้งผลประกอบการของ ไตรมาส 3 ปี 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อเร็วๆนี้ว่า มีผลประกอบการขาดทุนรวม 56.7ล้านบาท ลดลงจาก ไตรมาส 3 ปี 2563 ที่ขาดทุน 112.1 ล้านบาท หรือ ขาดทุนลดลง 49.4 % ซึ่งในไตรมาส 3/64 มีรายได้โฆษณา 313.6 ล้านบาท หรือลดลง 3.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงของการระบาดไวรัสโควิดในประเทศ ระลอกใหม่ในไตรมาส 3/64 และ มีการล็อคดาวน์หลายจังหวัดจึงมีผลกระทบต่อรายได้โฆษณา

โดยภาพรวมของรายได้ของกลุ่ม Mono ไตรมาส 3 ปี 2564 มีรายได้รวมอยู่ที่ 455.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท หรือ 2.9% จากไตรมาส3 ปี 2563 ที่มีรายได้รวม 442.7 ล้านบาท รายได้หลักของโมโนยังคงเป็นรายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา และรายได้จากการให้บริการคอนเทนต์ ที่คิดเป็น 68.8 %และ 27.5 % หรือรวมกัน 96.3% ของรายได้รวมทั้งหมดตามลำดับ รายได้ขายสินค้าเพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท หรือ 6.8% จากไตรมาส 3 ปี 2563 ที่มีรายได้รวม 10.3 ล้านบาท

ส่วนรายได้จากคอนเทนต์ MONOMAX และ 3BB GIGATV โดยที่ MonoMax เป็นบริการหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก ของกลุ่ม Mono มีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยในไตรมาส 3 ปี 2564 มีรายได้ 125.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.8 ล้านบาท หรือ 63.7 % เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยธุรกิจให้บริการคอนเทนต์ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปใน ทิศทางเดียวกับการเติบโตของสื่อดิจิทัล และตลาดอินเทอร์เน็ต จากพฤติกรรมการดําเนินชีวิต แบบ New Normal

แผนธุรกิจปี 64
Mono เน้นกลยุทธ์ 3 ด้าน

1)การบริหารจัดการคอนเทนต์โดยปรับสัดส่วนต้นทุนการซื้อและผลิตคอนเทนต์ สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม โดยจะส่งผลให้ต้นทุนการตัดจำหน่ายในอนาคต ปรับลดลงไปสู่ระดับท่ีเหมาะสม ประกอบกับการมุ่งเน้นผลิตคอนเทนต์เองจะช่วยเพิ่มช่องทางรายได้ที่เพิ่มข้ึนในอนาคต

2) สร้างความแข็งแกร่งและเติบโตในธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก MONOMAX, ธุรกิจให้บริการคอนเทนต์บนแพลตฟอร์ม 3BB GIGATV, ธุรกิจทีวีดิจิทัล MONO29 โดยมุ่งเน้นการให้บริการคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้จุดแข็งของช่องทีวีดิจิทัลช่องโมโนในปัจจุบันนั้น เป็นช่องเด่นด้านภาพยนตร์ต่างประเทศ ซึ่งจัดผังรายการหลักด้วยภาพยนตร์และซีรีส์ต่างประเทศ

3)ปรับพัฒนาธุรกิจเข้าสู่เทคโนโลยี Web3.0 เพื่อส่งเสริมธุรกิจโฆษณา โฮมช้อปปิ้ง และสร้างธุรกิจที่ เชื่อมต่อเทคโนโลยีดิจิทัล

 

Tagged