เปิดเรตติ้ง “ละครไทย” ยุคทีวีดิจิทัล (2557-2564)

กสทช. บทความพิเศษ บทวิเคราะห์

แม้ว่ารูปแบบและเนื้อหารายการจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลา เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย วิถีชีวิตและเทคโนโลยี แต่ “ละคร” ก็ยังคงเป็นรายการที่ได้รับความนิยมสูงมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็นช่องรายการต่างๆ นำเอาละครจัดลงผังรายการอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์การจัดละครลงผังรายการของช่องต่างๆ จะเป็นอย่างไร อ่านการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/650400000001.pdf

 

Tagged